Skolskjuts gymnasieskola 2020/2021

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För dig som går på gymnasieskola

Här ansöker du om busskort om du bor i Höganäs kommun oavsett vilken gymnasieskola du ska gå på. Du kan ha rätt till busskort om avståndet mellan din folkbokföringsadress och skolan överstiger 6 kilometer. Om du är under 18 år måste en vårdnadshavare göra ansökan.  Du eller din vårdnadshavare (om du är under 18 år) gör ansökan direkt genom att välja "Ansök om skolskjuts".

Rätten till busskort upphör från och med höstterminen det år du fyller 20.

Ansökan registreras automatiskt när du skickar in den, kontrollera att alla uppgifter är korrekta och notera ditt ärendenummer om du behöver ta kontakt med oss. 

Gymnasieelev med växelvis boende har endast rätt till elevresa från sin folkbokföringsadress.

 

För dig som går på gymnasiesärskola

Går du på gymnasiesärskola kan du ha rätt till skolskjuts.  Du eller din vårdnadshavare (om du är under 18 år) gör ansökan direkt genom att välja "Ansök om skolskjuts". Ansökan registreras automatiskt när du skickar in den, kontrollera att alla uppgifter är korrekta och notera ditt ärendenummer om du behöver ta kontakt med oss.  Under handläggningen av ert ärende kan vi komma att begära in läkarintyg. 

 

Vad händer om jag avslutar min utbildning eller inte påbörjar den?

Du är skyldig att meddelande Höganäs kommun förändrade omständigheter, om du inte påbörjar din utbildning eller om avslutar den i förtid. Du använder meddelandefunktionen i ärendet för att meddelade detta. 

Frågor om e-tjänsten

Therese Persson
therese.persson@hoganas.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
kommunen@hoganas.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa