Samtycke - Workshop med Barn- och ungdomspsykiatrin

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Region Skåne ansvarar för både hälsofrämjande insatser och för behandling till barn, ungdomar och deras anhöriga i Skåne. BUP utvecklar nya arbetssätt och metoder genom bland annat digitalisering. Detta kan ge en ökad tillgänglighet till både det som främjar psykisk hälsa och insatser vid psykisk ohälsa.

Välkommen till första workshopen! Vi kommer att titta på de digitala verktyg, webb och andra verktyg som finns idag. Du kommer att få tala om vad som verkar funka bra och hur du skulle vilja utveckla digitala verktyg för psykisk hälsa. Det kommer bli spännande och lärorikt! Projektet sker i samarbete mellan Barn- och ungdomspsykiatrin, Innovation Skåne, Höganäs kommun, Unga Lukas, BRIS, NSPH Skåne och andra aktörer.


NÄR: Tisdag 17 november kl. 9.00 – 12.00.
VAR: Workshopen sker digitalt, deltagarna sitter på sin skola under workshopen. 
Workshopen vänder sig till ungdomar 12 - 16 år som är intresserade av psykisk hälsa och digitala tjänster. 

Nu vill vi veta om du samtycker till att ditt barn deltar i denna workshop. Samtycket innebär att: 

  • Ditt barn får medverka i en workshop med Barn- och ungdomspsykiatrin och Innovation Skåne. Workshopen sker digitalt och deltagarna sitter på sin skola under workshopen. Syftet med workshopen är att unga ska vara med och utveckla digitala tjänster för psykisk hälsa. 
  •  Ditt barn missar undervisning mellan kl. 9.00 - 12.00 tisdagen den 17 november eftersom workshopen hålls då. Eleven får själv ta igen undervisningen hon eller han missar. 
  •  Workshopen kommer att spelas in, men all dokumentation från workshopen kommer att anonymiseras och inga kommentarer eller synpunkter kommer kunna härledas till enskild individ. Inspelningen av workshopen kommer raderas när anteckningar och material har sammanställts. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa