Samtycke vaccination elev

LÄS MER

Vaccination via elevhälsan kräver i vissa fall samtycke från vårdnadshavare. Samtycket sker i PMO Samtyckesportal. Där kan du granska och besvara samtycken. Logga in i portalen genom att legitimera dig med e-legitimation (BankId eller mobiltBankID). Du kan enbart se samtycken för elever som går i kommunal skola i Höganäs kommun. Information från elevhälsan kommer till dig som vårdnadshavare när det finns samtycke att besvara. 

Frågor om e-tjänsten

Annette Johansson eller Johanna Maan

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
kommunen@hoganas.se

Följande behövs för e-tjänsten