Samverkan civilsamhälle och socialtjänst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Socialförvaltningen öppnar upp för samverkan med civilsamhället i syfte att tillgodose de behov hos medborgarna som inte ingår i verksamhetens kärnuppdrag. Socialförvaltningens målgrupper är äldre, personer med funktionsvariation, flyktingar, barn- och unga samt personer med missbruksproblematik. Samverkan förväntas även ge positiva effekter för civilsamhället t ex rekrytering av medlemmar för att nämna något.

Civilsamhället kan bidra på många olika sätt. Exempel på aktiviteter kan vara att anordna studiecirklar, träningsgrupper, hjälpa till med digital teknik, nattvandra för att nämna något.

Ansökan ska innehålla:

  • Beskrivning av vilken aktivitet som ni kan bidra med
  • Hur länge ni tänker vara med och bidra
  • Vilken målgrupp ni vänder er till
  • Vilka resurser ni kan bidra med
  • Vilka eventuella resurser ni önskar att förvaltningen/kommunen bidrar med

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa