Val till förskoleklass 2023

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Val av skola till förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk för alla 6-åringar.  Du som förälder har möjlighet att önska vilken skola ditt barn ska gå på i den här e-tjänsten. Vill du se vilka skolor som finns och jämföra dem klickar du här.  Alla grundskolor i Höganäs kommun erbjuder förskoleklass. Du kan i den här e-tjänsten även ansöka om plats i en fristående skola. Du kan läsa mer om val av förskoleklass på vår hemsida. Vi arbetar för att alla ska få sitt förstahandsval, men ibland blir det fullt på vissa skolor, därför är det viktigt att du anger både första- och andrahandsval. Blir det fullt tillämpar vi följande urvalsregler:

1. Vårdnadshavares önskemål (om inte annan elevs berättigade krav på en skolplacering nära hemmet åsidosätts)
2. Närhetsprincipen (om inget önskemål om skolplacering framställs)
3. Utrymme i aktuell årskurs
4. Syskonförtur

Om någon av vårdnadshavarna saknar e-legitimation eller svenskt personnummer kontaktar ni servicecenter för hjälp med ansökan, besöksadress: Stadshuset, Centralgatan 20, 263 38 Höganäs, telefon: 042-33 71 00, e-postadress: kommunen@hoganas.se. 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa