Dricksvattenanläggning - anmälan om registrering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vattenverk och andra anläggningar som producerar dricksvatten som används i offentlig eller kommersiell miljö eller i livsmedelsverksamhet ska registreras hos bygg- och miljönämnden. I vissa fall gäller detta även dig som är privatperson och hyr ut ett boende, om dricksvattnet kommer från fastighetens egen brunn.

Du kan läsa mer om vilka brunnar som behöver registreras här.

Nödvändiga bilagor
Utöver de uppgifter som du registrerar i e-tjänsten, måste du skapa en "rutin för egenkontroll" och en "faroanalys" och bifoga dessa till anmälan.

Om du redan har en färdig rutin för egenkontroll eller faroanalys, kan du sända in denna.  Du finner annars förslag på hur båda typerna av handlingar kan se ut, under länkarna nedan. Om du vill använda något av förslagen måste du skriva ut dokumentet, fylla i de uppgifter som passar för din verksamhet, och sedan skanna och bifoga handlingen när den efterfrågas i slutet av e-tjänsten. 

Avgift för registreringen
För arbetet med din registrering tar miljöavdelningen ut en avgift enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige i Höganäs kommun. Eftersom avgiften är timbaserad blir beloppet mindre om din anmälan är komplett.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa