LOV-företag - meddelande om att verksamhet upphör

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Leverantör som avser att avveckla sin verksamhet ska meddela kommun och kund minst tre månader före verksamhetens upphörande. Avtalet upphävs när verksamheten har upphört. Uppsägningen ska vara skriftlig för att äga giltighet. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa