Förskola och fritidshem - ansök om plats

LÄS MER

Här lämnar du din ansökan om förskoleplats, fritidshemsplats (skolbarnomsorg), plats i allmän förskola eller pedagogisk omsorg. Du kan registrera ny ansökan, ändra en tidigare ansökan eller begära omplacering. Du anger även din inkomst och ditt schema i den här tjänsten. Du länkas vidare till det system kommunen använder för att hantera kö och vissa andra uppgifter som rör placering i förskola eller fritidshem.

Kommunen erbjuder förskoleverksamhet till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar eller då barnet har ett eget behov av verksamheten. Verksamheten erbjuds även för barn till föräldralediga 15 timmar per vecka under hela året. Även aktivt arbetssökande föräldrar erbjuds vid behov omsorg för sitt barn 15 timmar per vecka.

Ditt barn har rätt till plats i förskoleverksamhet från och med den kalendermånad barnet fyller ett år. Tidigast möjliga anmälningsdatum är sex månader före önskat placeringsdatum. Uppge den adress där familjen är folkbokförd. Möjlighet att söka finns även om du bor i annan kommun.

Du hittar information om de olika förskolorna och de olika formerna för förskoleverksamhet här.

Information om personuppgifter

Personuppgifterna du lämnar lagras och bearbetas i digitala register av utbildningsförvaltningen. Vi behöver dina personuppgifter för att kunna besluta om att erbjuda ditt barn plats inom förskoleverksamheten i Höganäs kommun. Höganäs kommun lämnar inte ut uppgifterna till något annat företag eller andra organisationer. Vill du inte lämna dina personuppgifter kan vi tyvärr inte behandla din ansökan digitalt. Vi ber dig istället ta kontakt med respektive skolområde.
 
Du har rätt att kostnadsfritt genom skriftlig och undertecknad ansökan ta del av dina personuppgifter som finns i våra register eller begära rättelser i felaktiga uppgifter. Ansökan lämnas till Höganäs kommun, Utbildningsförvaltningen, Centralgatan 20, 263 82 Höganäs. Klagomål på hanteringen av personuppgifter lämnas till Datainspektionen.

Frågor om e-tjänsten

Utbildningsförvaltningen
utbildningsforvaltningen@hoganas.se
042 - 33 71 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildningsforvaltningen@hoganas.se