Ansök om plats - Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

LÄS MER

Här lämnar du din ansökan om förskoleplats, fritidshemsplats (skolbarnomsorg), plats i allmän förskola eller pedagogisk omsorg. Du kan rapportera även din inkomst i den här tjänsten. 

Kommunen erbjuder förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar eller då barnet har ett eget behov av verksamheten. Förskola eller pedagogisk omsorg (barn 1-5 år) erbjuds även för barn till föräldralediga 15 timmar per vecka under hela året. Även aktivt arbetssökande föräldrar erbjuds barnomsorg för sitt barn 15 timmar per vecka (barn 1-5 år).

Du har rätt att ansöka om plats för ditt barn till förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Oavsett när du gör din ansökan får du ett ködatum tidigast fyra månader innan barnets startdatum. Uppge den adress där familjen är folkbokförd. Möjlighet att söka finns även om du bor i annan kommun. Du hittar information om de olika förskolorna och pedagogisk omsorg här.

Om ditt barn behöver plats på fritidshem så väljer du "skolbarnomsorg" i e-tjänsten och vilken skola ditt barn går på. Alla grundskolor i kommunen har egna fritidshem. Går ditt barn i grundsärskola och behöver plats på fritidshem för särskola så väljer du skolbarnomsorg och Tornlyckeskolan. I fritextfältet kan du ange att ni vill ha plats på särfritids.

Information om personuppgifter

Personuppgifterna du lämnar lagras och bearbetas i digitala register av utbildningsförvaltningen. Vi behöver dina personuppgifter för att kunna besluta om att erbjuda ditt barn plats inom förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem i Höganäs kommun. Höganäs kommun lämnar inte ut uppgifterna till något annat företag eller andra organisationer. Vill du inte lämna dina personuppgifter kan vi tyvärr inte behandla din ansökan digitalt. Vi ber dig istället ta kontakt med kommunens servicecenter.
 
Du har rätt att kostnadsfritt genom skriftlig och undertecknad ansökan ta del av dina personuppgifter som finns i våra register eller begära rättelser i felaktiga uppgifter. Ansökan lämnas till Höganäs kommun, Utbildningsförvaltningen, Centralgatan 20, 263 82 Höganäs. Klagomål på hanteringen av personuppgifter lämnas till Datainspektionen.

Frågor om e-tjänsten

Utbildningsförvaltningen
utbildningsforvaltningen@hoganas.se
042 - 33 71 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildningsforvaltningen@hoganas.se