Förskola och fritidshem - registrera ändringar

LÄS MER

Här kan du registrera ändringar som gäller schema eller inkomstuppgifter och du kan säga upp din plats. Tjänsten kräver inloggning via e-legitimation.

Det är din arbetstid eller studietid som bestämmer barnets schema på förskolan eller på fritidshemmet. För att skapa förutsättningar för en bra verksamhet måste personalen har ett aktuellt schema som följs. Vid förändringar ska nytt schema lämnas in, minst 14 dagar i förväg.  Har du samma schema varje vecka anger du schema för vecka ett (1), det gäller sedan tills du ändrar schemat igen.

Avigften utgår från det yngsta barnets placering och sjunker sedan efter hur många barn som är placerade. Avgift betalas för 12 månader per år, även för den tid som barnet inte utnyttjar platsen. För att undvika feldebiteringar är det viktigt att inkomstuppgift lämnas när barnet börjar eller när inkomsten förändras. Vi debiterar högsta avgiften (maxtaxa) om inga inkomstuppgifter lämnas. Inkomstkontroll görs en gång per år.  Mer information om avgifter och regler.

Här hittar du information om hur tjänsten fungerar (öppnas i ett nytt fönster).

Har du inte möjlighet att logga in med e-legitimation, ta kontakt med skolans områdeskansli så hjälper de dig. Du hittar kontaktuppgifter till våra områdeskansli här.

Frågor om e-tjänsten

Utbildningsförvaltningen
utbildningsforvaltningen@hoganas.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsförvaltningen
utbildningsforvaltningen@hoganas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Mobilt bankID
  • eller e-legitimation från Nordea eller Telia
  • eller e-legitimation i form av BankID