El - beställ elhandelsavtal

LÄS MER

Här kan du beställa el från Höganäs Energi, din lokala elleverantör. Eftersom vi även äger och sköter driften av det lokala elnätet kan du få allt på samma faktura. Du kan välja rörligt pris eller fast på ett, två eller tre år.

Vi levererar el till samtliga fastigheter i Höganäs kommun. Dagligen arbetar vi för att hålla en hög leveranssäkerhet och servicegrad till ett attraktivt pris för våra 15 000 elnätskunder. Totalt överför vi ca 270.000.000 kwh. Elnätet underhålls ständigt. Vi gräver ner luftlinjerna och förstärker elnätet med kraftigare kablar när vi ser att förbrukningen ökar. Dessutom har vi ett ringmatat elnät så att vi kan koppla förbi felet på ett snabbt och smidigt sätt.  100 procent av elen vi säljer från förnyelsebara källor. Den som tecknar avtalet måste vara samma person som står för elnätsavtalet. Du kan teckna avtal från och med dagens datum.

När du starta e-tjänsten kommer du vidare till Höganäs energis hemsida där du kan läsa mer om el och elhandelsavtal och du kan göra din beställning.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten