Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga och bo (9)

  • Anmälan om eldstad

   computerperson

   Om du ska installera eldstad, braskamin, kakelugn eller öppen spis är det viktigt att du anmäler detta till oss.

   Här kan du registrera anmälan direkt via e-tjänsten.

   Det finns även en blankett för utskrift.
    

   Om du ska installera eldstad, braskamin, kakelugn eller öppen spis är det viktigt att du anmäler detta till oss.

   Här kan du registrera anmälan direkt via e-tjänsten.

   Det finns även en blankett för utskrift.
    

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om behörighet för utsättning av hushörn.

   computerperson

   Det är viktigt att ett nytt hus, en tillbyggnad eller en anläggning byggs på rätt plats enligt beviljat bygglov. Den som utför utstakningen ska ha mätningsbehörighet och det är byggherren som gör ansökan. Behovet av utstakning gås igenom vid det tekniska samrådet.

   Det är viktigt att ett nytt hus, en tillbyggnad eller en anläggning byggs på rätt plats enligt beviljat bygglov. Den som utför utstakningen ska ha mätningsbehörighet och det är byggherren som gör ansökan. Behovet av utstakning gås igenom vid det tekniska samrådet.

   Till tjänstenchevron_right
  • Förhandsbesked

   computerperson

   Ansök om förhandsbesked vid åtgärder utanför detaljplan eller om du har för avsikt att stycka av en fastighet för framtida bebyggelse.

   Ansök om förhandsbesked vid åtgärder utanför detaljplan eller om du har för avsikt att stycka av en fastighet för framtida bebyggelse.

   Till tjänstenchevron_right
  • Hyresgäst - Höganäshem

   launch

   Den här e-tjänsten använder du som är boende hos Höganäshem. Här kan du bland annat se dina fakturor och göra felanmälan.

   Den här e-tjänsten använder du som är boende hos Höganäshem. Här kan du bland annat se dina fakturor och göra felanmälan.

   Till tjänstenchevron_right
  • Kontrollansvarig

   computerperson

   Här anmäler du kontrollansvarig (KA). I de flesta byggprojekt finns det krav på att du ska ha en kontrollansvarig till hjälp.

   Här kan du läsa mer om kontrollansvarig.

   Här anmäler du kontrollansvarig (KA). I de flesta byggprojekt finns det krav på att du ska ha en kontrollansvarig till hjälp.

   Här kan du läsa mer om kontrollansvarig.

   Till tjänstenchevron_right
  • Rivning - ansökan om lov

   computerperson

   Om du vill riva en byggnad inom detaljplanelagt område behöver du normalt söka rivningslov. Observera att du inte får påbörja rivningen förrän du har fått ett startbesked från kommunen.

   Om du vill riva en byggnad inom detaljplanelagt område behöver du normalt söka rivningslov. Observera att du inte får påbörja rivningen förrän du har fått ett startbesked från kommunen.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  El och fiber (5)

  • Elförbrukning och fjärrvärme

   launch

   Här kan du se dina timvärde och din förbrukning av el och fjärrvärme just nu. Du loggar in med ditt kundnummer och ditt mätarnummer som du hittar på din faktura.

   Här kan du se dina timvärde och din förbrukning av el och fjärrvärme just nu. Du loggar in med ditt kundnummer och ditt mätarnummer som du hittar på din faktura.

   Till tjänstenchevron_right
  • Elsmart för installatörer

   launch

   Som elinstallatör ska du skicka in dina för- och färdiganmälningar till Höganäs Energi via systemet Elsmart. Där kan du följa dina anmälningar och handläggningen av ärendena.

   Som elinstallatör ska du skicka in dina för- och färdiganmälningar till Höganäs Energi via systemet Elsmart. Där kan du följa dina anmälningar och handläggningen av ärendena.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Felanmälan (1)

  Kommun och politik (7)

  • Avsägelse uppdrag som förtroendevald

   computerperson

   Är du förtroendevald i Höganäs kommun och behöver avsäga dig ditt uppdrag så använder du vår digitala tjänst för att göra det.

   Är du förtroendevald i Höganäs kommun och behöver avsäga dig ditt uppdrag så använder du vår digitala tjänst för att göra det.

   Till tjänstenchevron_right
  • Höganäs kommuns förtroendevalda

   launch

   I kommunen register över förtroendevalda hittar du information om och kontaktuppgifter till de förtroendevalda som representerar dig i kommunens olika nämnder och styrelser. Vill du veta mer om kommunens organisation hittar du information på vår hemsida.

   I kommunen register över förtroendevalda hittar du information om och kontaktuppgifter till de förtroendevalda som representerar dig i kommunens olika nämnder och styrelser. Vill du veta mer om kommunens organisation hittar du information på vår hemsida.

   Till tjänstenchevron_right
  • Inloggning konsult och entreprenör

   launch

   Här kan du som är konsult eller har uppdrag som entreprenör logga in till system, tjänster och fjärranslutningar i Höganäs kommun.

   Här kan du som är konsult eller har uppdrag som entreprenör logga in till system, tjänster och fjärranslutningar i Höganäs kommun.

   Till tjänstenchevron_right
  • Publiceringsmedgivande Höganäs kommun

   computerperson

   När du medverkar på foton/film tagna av Höganäs kommun vill vi att du godkänner att vi använder materialet. Därför behöver vi ett publiceringsmedgivande från dig. Genom att skriva på godkänner du att bilderna får användas av Höganäs kommun.

   När du medverkar på foton/film tagna av Höganäs kommun vill vi att du godkänner att vi använder materialet. Därför behöver vi ett publiceringsmedgivande från dig. Genom att skriva på godkänner du att bilderna får användas av Höganäs kommun.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Miljö, livsmedel och hälsa (7)

  • Anmälan om matförgiftning

   computer

   Här kan du, direkt via e-tjänsten, registrera en anmälan till oss på miljöavdelningen om du misstänker att du blivit matförgiftad av livsmedel från butik, restaurang eller annat matställe i Höganäs kommun. Det finns även en blankett för utskrift.

   Här kan du, direkt via e-tjänsten, registrera en anmälan till oss på miljöavdelningen om du misstänker att du blivit matförgiftad av livsmedel från butik, restaurang eller annat matställe i Höganäs kommun. Det finns även en blankett för utskrift.

   Till tjänstenchevron_right
  • Avloppsinventering

   computerperson

   Den här tjänsten är avsedd för dig som nyligen har fått ett brev från miljöavdelningen med frågor om ditt avlopp. Vi vill att du loggar in med e-legitimation för att vi ska kunna säkerställa vem du är men även för att du ska kunna följa ditt ärende under Mina sidor. Om du inte har alla uppgifter tillgängliga kan du spara dina svar och gå tillbaka vid ett senare tillfälle.

   Tryck på Starta e-tjänsten för att logga in och börja  fylla i uppgifterna på skärmen.

   Den här tjänsten är avsedd för dig som nyligen har fått ett brev från miljöavdelningen med frågor om ditt avlopp. Vi vill att du loggar in med e-legitimation för att vi ska kunna säkerställa vem du är men även för att du ska kunna följa ditt ärende under Mina sidor. Om du inte har alla uppgifter tillgängliga kan du spara dina svar och gå tillbaka vid ett senare tillfälle.

   Tryck på Starta e-tjänsten för att logga in och börja  fylla i uppgifterna på skärmen.

   Till tjänstenchevron_right
  • Barnvattenprov

   computerperson

   Om du inte har tillgång till kommunalt vatten och är gravid eller har ett barn som är under året, då kan du få ett gratis vattenprov. Det är viktigt att kontrollera dricksvattnet om du har små barn, eftersom barn är mycket känsligare än vuxna för föroreningar i vattnet.

   Om du inte har tillgång till kommunalt vatten och är gravid eller har ett barn som är under året, då kan du få ett gratis vattenprov. Det är viktigt att kontrollera dricksvattnet om du har små barn, eftersom barn är mycket känsligare än vuxna för föroreningar i vattnet.

   Till tjänstenchevron_right
  • Street Food - boka plats

   computerperson

   Här kan du som har tecknat ett avtal med Höganäs kommun om att sälja Streetfood boka en plats för ditt fordon.

   Här kan du som har tecknat ett avtal med Höganäs kommun om att sälja Streetfood boka en plats för ditt fordon.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Omsorg och hjälp (1)

  Stipendier och nomineringar (5)

  • Keramiskt Stipendium - ansök om eller nominera

   computer

   Höganäs kommun vill genom sitt keramiska stipendium uppmärksamma keramiker som har tillfört keramiknäringen kvalitet och nyskapande. Prissumman är 30 000 kronor och delas ut vid keramikdagarna under oktober månad.

   Höganäs kommun vill genom sitt keramiska stipendium uppmärksamma keramiker som har tillfört keramiknäringen kvalitet och nyskapande. Prissumman är 30 000 kronor och delas ut vid keramikdagarna under oktober månad.

   Till tjänstenchevron_right
  • Kulturpris - ansök om eller nominera

   computer

   Höganäs kommun vill genom sitt kulturpris uppmuntra och belöna insatser på kultur- och fritidsområdet. Kulturpriset delas ut till en person, grupp eller organisation som erkänns för särskilt värdefulla insatser inom kulturens område.

   Höganäs kommun vill genom sitt kulturpris uppmuntra och belöna insatser på kultur- och fritidsområdet. Kulturpriset delas ut till en person, grupp eller organisation som erkänns för särskilt värdefulla insatser inom kulturens område.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Synpunkter (2)

  Uppleva och göra (4)

  • Anmälan cirkusskola

   computerperson

   Alla cirkussugna barn får under fem dagar chansen att själva prova på cirkusartistens svåra konster. Duo Danzeros Cirkusskola lär ut grunderna i akrobatik, clowneri, enhjulscykling, jonglering och lindans.

   Alla cirkussugna barn får under fem dagar chansen att själva prova på cirkusartistens svåra konster. Duo Danzeros Cirkusskola lär ut grunderna i akrobatik, clowneri, enhjulscykling, jonglering och lindans.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Utbildning och förskola (18)

  • Anmälan till modersmålsundervisning

   computerperson

   Här anmäler du ditt barn till modersmålsundervisningen. Elever som har ett annat modersmål än svenska kan få undervisning i sitt modersmål i skolan. För närvarande finns undervisning på 18 olika språk i Höganäs kommun. 

   Här anmäler du ditt barn till modersmålsundervisningen. Elever som har ett annat modersmål än svenska kan få undervisning i sitt modersmål i skolan. För närvarande finns undervisning på 18 olika språk i Höganäs kommun. 

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om busskort gymnasieelev läsåret 2018/2019

   computerperson

   Här ansöker du om busskort om du bor i Höganäs kommun oavsett vilken skola du ska gå på. Om du är under 18 år måste båda dina vårdnadshavare signera ansökan.

   Här ansöker du om busskort om du bor i Höganäs kommun oavsett vilken skola du ska gå på. Om du är under 18 år måste båda dina vårdnadshavare signera ansökan.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om tilläggsbelopp i Höganäs

   computerperson

   Här ansöker du som rektor eller förskolechef  på en skola som inte är en av Höganäs kommunala skolor om extraordinära stödåtgärder/tilläggsbelopp för barn och elever i behov av särskilt stöd.

   Här ansöker du som rektor eller förskolechef  på en skola som inte är en av Höganäs kommunala skolor om extraordinära stödåtgärder/tilläggsbelopp för barn och elever i behov av särskilt stöd.

   Till tjänstenchevron_right
  • Beställ kopia av ditt betyg/examen

   computerperson

   Behöver du en avskrift av ditt betyg/examen kan du beställa det här.

   Behöver du en avskrift av ditt betyg/examen kan du beställa det här.

   Till tjänstenchevron_right
  • Fristående skola - ansökan om bidrag 2018

   computerperson

   Bedriver du fristående barn- eller skolverksamhet i Höganäs kommun så använder du den här tjänsten för att månadsvis ansöka om ekonomiskt bidrag för 2018.

   Bedriver du fristående barn- eller skolverksamhet i Höganäs kommun så använder du den här tjänsten för att månadsvis ansöka om ekonomiskt bidrag för 2018.

   Till tjänstenchevron_right
  • Förskola och fritidshem - ansök om plats

   launch

   Här lämnar du din ansökan om förskoleplats, fritidshemsplats (skolbarnomsorg), plats i allmän förskola eller pedagogisk omsorg. Du kan registrera ny ansökan, ändra en tidigare ansökan eller begära omplacering.

    

   Här lämnar du din ansökan om förskoleplats, fritidshemsplats (skolbarnomsorg), plats i allmän förskola eller pedagogisk omsorg. Du kan registrera ny ansökan, ändra en tidigare ansökan eller begära omplacering.

    

   Till tjänstenchevron_right
  • Förskoleklass - val av grundskola

   computer

   Här ansöker du om plats i förskoleklass  för kommunal skola. Ansökan ska signeras av båda vårdnadshavarna. Tjänsten är tillgänglig 15 januari til 15 februari varje år.

    

   Här ansöker du om plats i förskoleklass  för kommunal skola. Ansökan ska signeras av båda vårdnadshavarna. Tjänsten är tillgänglig 15 januari til 15 februari varje år.

    

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
   Till tjänstenchevron_right
  • Grundskola - välja eller byta

   computerperson

   Här meddelar du som bor i Höganäs kommun (eller flyttar hit) vilken grundskola du väljer om du byter. Eftersom det är skolplikt behöver du meddela även om du byter till en friskola eller till en skola i en annan kommun.

   Här meddelar du som bor i Höganäs kommun (eller flyttar hit) vilken grundskola du väljer om du byter. Eftersom det är skolplikt behöver du meddela även om du byter till en friskola eller till en skola i en annan kommun.

   Till tjänstenchevron_right
  • Lärplattform Fronter - inloggning elev

   launch

   I lärplattformen Fronter ser du ditt schema, får dina inlämningsuppgifter och dina omdöme. 

   I lärplattformen Fronter ser du ditt schema, får dina inlämningsuppgifter och dina omdöme. 

   Till tjänstenchevron_right
  • Lärplattform Fronter - vårdnadshavare

   launch

   Här kan du som vårdnadshavare till barn i förskola, grundskola eller gymnasium i Höganäs kommun logga in i lärplattformen Fronter och ta del av information som rör ditt barn.

    

   Här kan du som vårdnadshavare till barn i förskola, grundskola eller gymnasium i Höganäs kommun logga in i lärplattformen Fronter och ta del av information som rör ditt barn.

    

   Till tjänstenchevron_right
  • Medflyttning av programpeng vid gymnasiestudier utomlands

   computerperson

   Studerar ditt barn vid en svensk gymnasieskola och önskar förlägga en del av gymnasiestudierna vid en av de svenska utlandsskolorna så gör du ansökan här.

   Ansökan om medflyttning av programpeng vid gymnasiestudier utomlands måste ske minst två månader före terminsstarten.

   Studerar ditt barn vid en svensk gymnasieskola och önskar förlägga en del av gymnasiestudierna vid en av de svenska utlandsskolorna så gör du ansökan här.

   Ansökan om medflyttning av programpeng vid gymnasiestudier utomlands måste ske minst två månader före terminsstarten.

   Till tjänstenchevron_right
  • Publiceringsmedgivande för utbildningsförvaltningen

   computerperson

   Här kan du som vårdnadshavare till barn under 18 år i Höganäs kommun logga in för att meddela en ändring för ditt barn gällande publiceringsmedgivande. Från och med 2017-08-17 är alla barn/elever automatiskt godkända om ingen ändring görs via e-tjänsten Publiceringsmedgivande.

   Här kan du som vårdnadshavare till barn under 18 år i Höganäs kommun logga in för att meddela en ändring för ditt barn gällande publiceringsmedgivande. Från och med 2017-08-17 är alla barn/elever automatiskt godkända om ingen ändring görs via e-tjänsten Publiceringsmedgivande.

   Till tjänstenchevron_right
  • Skola - registrera frånvaro

   launch

   Här kan du som har barn i grundskola eller gymnasium i Höganäs kommun logga in för att registrera frånvaro eller ta del av information gällande schema.

   Här kan du som har barn i grundskola eller gymnasium i Höganäs kommun logga in för att registrera frånvaro eller ta del av information gällande schema.

   Till tjänstenchevron_right
  • Skolskjuts - ansökan för grundskoleelev för läsåret 2018/2019

   computerperson

   Du kan ha rätt till skolresa om du går i den kommunala skola som tillhör ditt upptagningsområde och avståndet till skolan är ett visst antal kilometer.

    

   Du kan ha rätt till skolresa om du går i den kommunala skola som tillhör ditt upptagningsområde och avståndet till skolan är ett visst antal kilometer.

    

   Till tjänstenchevron_right
  • Vad vill du göra på lovet?

   computer

   Varje år anordnar Höganäs kommun olika lovaktiviteter för barn och ungdomar. Vi vill veta vilka aktiviteter du helst ser i lovprogrammen!

   Varje år anordnar Höganäs kommun olika lovaktiviteter för barn och ungdomar. Vi vill veta vilka aktiviteter du helst ser i lovprogrammen!

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Vatten, avlopp och renhållning (4)

  • SMS-avisering vattennät

   launch

   Vid driftstörningar och planerade underhåll informerar vi fastighetsägarna via sms. Du kan själv se vilka nummer som är registrerade för din fastighet samt lägga till och ta bort telefonnummer.

   Vid driftstörningar och planerade underhåll informerar vi fastighetsägarna via sms. Du kan själv se vilka nummer som är registrerade för din fastighet samt lägga till och ta bort telefonnummer.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Ö. Under uppbyggnad (1)