Anmälan om eldstad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Installation av eldstad och rökkanal

Innan du ska installera eller ändra en eldstad och rökkanal, exempelvis braskamin, pelletspanna, måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden. Följande åtgärder rörande eldstäder kräver en anmälan:

  • Nyinstallation av eldstad och/eller rökkanal (skorsten)
  • Byte av eldstad
  • Byte av rökkanal (skorsten)
  • Installation av s.k. braskasset i befintlig öppen spis
  • Byte av brännare i befintlig panna (byte av energislag t.ex. från oljebrännare till pelletsbrännare)

Du får inte börja installera din eldstad innan du fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Efter installationen ska du kontakta certifierad sotare för inspektion. När inspektionen är gjord ska du skriva på kontrollplanen och skicka in den tillsammans med godkänt besiktningsprotokoll. Dessa uppgifter kan du komplettera i ditt befintliga ärende.
Innan eldning i eldstaden sker första gången måste ett slutbesked ha utfärdats.

När din anmälan är komplett kommer vi att utfärda ett startbesked som skickas till dig.
Du kommer även få en faktura för anmälan i samband med startbeskedet.

Aktuella priser 2017
Eldstad/rökkanal: 1148 kronor
Väsentlig ändring av befintlig eldstad/rökkanal: 599 kronor

För mer information, klicka här.

Frågor om e-tjänsten

Plan- och bygglovsavdelningen
planochbygglov@hoganas.se

Personuppgiftsansvarig

Byggnadsnämnden
planochbygglov@hoganas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Obs! Anmälan är avgiftsbelagd

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa