Avsägelse uppdrag som förtroendevald

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Är du förtroendevald i Höganäs kommun och behöver avsäga dig ditt uppdrag så använder du vår digitala tjänst för att göra det.

Du loggar in med din e-legitimation för säker identifiering. Du signerar digitalt i samband med att du skickar in avsägelsen, din signering med e-legitimation motsvarar egenhändig namnteckning. Din avsägelse kommer att behandlas på kommande fullmäktigesammanträde, fram till dess kommer du att få kallelser och övrig information som tidigare. Har du uppdrag i fullmäktige kommer din avsägelse att skickas vidare till Länsstyrelsen.

Din avsägelse registreras i kommunen ärendesystem och omfattas av offentlighetsprincipen. Dina personuppgifter registreras i kommunens ärendesystem och kan komma att lämnas ut på begäran.

Frågor om e-tjänsten

Niklas Åkerström
kommunen@hoganas.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@hoganas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation
  • pågående uppdrag som förtroendevald i Höganäs kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa