Hederspris - ansök om eller nominera

LÄS MER

Höganäs kommun vill genom sitt hederspris uppmuntra och belöna insatser på kultur- och fritidsområdet. Hederspriset delas ut till personer bosatta inom kommunen eller vars kulturella verksamhet har anknytning till bygden.

Läs mer om Hederspriset här.

Ansökan och förslag ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 31 maj.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Emma Nilsson
emma.k.nilsson@hoganas.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@hoganas.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa