Kundsidor - avfall och återvinning

LÄS MER

         Här kan du som fastighetsägare både lämna uppgifter och se information

         gällande ditt renhållningsabonnemang.

 

  • Min fakturahistorik

          Här kan du se en översikt över din fakturahistorik.

  • Mina abonnemang

          Här kan du se en sammanfattning av de abonnemang vi tillhandahåller dig.
  • Mina ansökningar

          Här kan du titta på dina tidigare ansökningar.

  • Beställa ägarbytesblankett

          Här kan du påbörja din ägarbytesansökan, blanketten skickas sedan hem till dig.

  • Ansökan om nytt abonnemang

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kundnummer
  • Personnummer