Förskoleklass - val av grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Val av skola till förskoleklass

Förskoleklass är från läsåret 2018/2019 obligatorisk och omfattar alla 6-åringar.  Alla kommunala grundskolor i Höganäs kommun erbjuder förskoleklass.  Varje skola har ett upptagningsområde, du kan se vilket upptagningsområde ditt barn tillhör här.  Du som förälder har möjlighet att önska vilken skola ditt barn ska gå på, du meddelar ditt önskemål i den här e-tjänsten. Väljer du en skola som ligger utanför ditt upptagningsområde kan barnets rätt till skolskjuts påverkas. 

Vill du ansöka om en plats i en fristående skola gör du det direkt till den skolan du är intresserad av. Kontaktuppgifter till våra fristående grundskolor hittar du här.

Ansöka om förskoleplats?

Vill du ansöka om plats i förskolan (barn 1-5 år) gör du det i en annan e-tjänst där du även kan ansöka om fritidshemsplats. Använd denna länk.

 

Frågor om e-tjänsten

Åsa Hallenheim Olsson, verksamhetsledare förskola
utbildningsforvaltningen@hoganas.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsförvaltningen
utbildningsforvaltningen@hoganas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • båda vårdnadshavarnas signaturer
  • e-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa