Avloppsinventering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här tjänsten är avsedd för dig som nyligen har fått ett brev från miljöavdelningen med frågor om ditt avlopp. Vi vill att du loggar in med e-legitimation för att vi ska kunna säkerställa vem du är men även för att du ska kunna följa ditt ärende under Mina sidor. Om du inte har alla uppgifter tillgängliga kan du spara dina svar och gå tillbaka vid ett senare tillfälle.

Tryck på Starta e-tjänsten för att logga in och börja  fylla i uppgifterna på skärmen.

Uppgiftslämnare

Uppgifterna kan lämnas av fastighetsägaren, av arrendator eller av hyresgäst. De kan också lämnas av ett ombud, till exempel en vän eller släkting.

De uppgifter som du lämnar kommer att registreras i ett datasystem och bli en allmän handling. Detta innebär att uppgifterna är offentliga och de kan komma att lämnas ut vid förfrågan. Har du skyddade personuppgifter vill vi inte att du fyller i din adress under kontaktuppgifter.

Förberedelser

I slutet av tjänsten ber vi dig om en ritning över din avloppsanläggning. Om du har en ritning i form av en fil i PDF- eller JPG-format i din dator kan du bifoga denna. Om du inte har en digital ritning men använder en telefon eller läsplatta för att svara på frågorna kan du ta en bild på en skiss eller ritning med telefonens eller plattans kamera. 

Frågor om e-tjänsten

Miljöavdelningen
miljoavdelningen@hoganas.se

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
miljoavdelningen@hoganas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Den här tjänsten kräver inloggning med e-legitimation.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa