Street Food - ansök om tillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du som vill sälja Street Food i Höganäs kommun, göra en ansökan om ett tillstånd. För en månadsavgift får du tillgång till ett bokningssystem där du kan välja att stå på olika platser.  Här kan du läsa mer om Street Food i Höganäs.

För att kunna skriva ett avtal med Höganäs kommun finns ett antal villkor som ska vara uppfyllda:

  • Du behöver uppfylla de krav som ställs i skatteförfarandet och skatteverkets föreskrifter.
  • Vara registrerad för livsmedelsverksamhet hos Höganäs kommuns miljötillsynsnämnd eller i din hemkommun och uppfylla de krav som ställs i livsmedelslagstiftningen.
  • Se till att avloppsvattnet som uppstår i verksamheten tas om hand på ett bra sätt.
  • Se till att avfall som uppstår tas om hand på ett miljövänligt sätt.

Vissa av dessa krav kommer vi att begära intyg för i samband med att du skickar in ansökan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa