Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem - registrera frånvaro och barnschema

LÄS MER

Här kan du registrera frånvaro eller barnschema för barn på förskola och fritidshem. Tjänsten kräver inloggning via e-legitimation.
Det är din arbetstid eller studietid som bestämmer barnets schema på förskolan eller på fritidshemmet. För att skapa förutsättningar för en bra verksamhet måste personalen har ett aktuellt schema som följs. Observera att tidsspärren för schemaläggning är minskad från 2 veckor till endast 1 vecka.
Gällande frånvaro så kan du nu frånvaroanmäla ditt barn via en app, sms eller via en e-tjänst. Tidigare har rutinen varit att frånvaro för barn som går på skolan och fritids endast ska anmälas i Skola 24 men från och med 2018-02-28 så är detta ändrat och frånvaroanmälan måste även göras separat till fritidshemmet.

Du hittar information om hur den nya tjänsten fungerar här

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation