Hemtjänst eller särskilt boende - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med hjälp av den här e-tjänsten ansöker du som är äldre eller långvarigt sjuk om stöd utifrån din situation.

Ansökan om stöd handläggs av myndighetsenheten på Höganäs kommun och kan innefatta stöd så som särskilt boende (vårdboende), hemtjänst, avlösarservice, trygghetslarm och korttidsplats. I ansökan berättar du om din situation och vad du behöver hjälp med. Biståndshandläggaren utreder vilka behov du har, gör en bedömning och beslutar om stöd. En anhörig eller annan närstående kan hjälpa dig med ansökan men måste då själv kunna logga in med e-legitimation. Den enskilde måste alltid samtycka till det ansökta stödet.

 

Trygghetslarm

Du som vill ansöka om enbart trygghetslarm kan göra det här. Du som är över 75 år och bor i Höganäs kommun har rätt att få trygghetslarm. Klicka här för att komma till ansökan om trygghetslarm.

 

Hjälpmedel och hemsjukvård

Om du enbart är i behov av hjälpmedel eller hemsjukvård kontaktar du Servicecenter på telefon 042-33 71 00.

 

Målet med insatserna

Målet med stödet är att du ska kunna bo kvar i din hemmiljö och leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. I praktiken innebär det att stödet utformas på ett sådant sätt att din egen förmåga att klara dig själv tas tillvara och stärks. 

 

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden varierar beroende på hur just ditt ärende ser ut men sker så skyndsamt som möjligt. När du fått ett beslut om hjälp i hemmet blir du kontaktad av de som ska utföra hjälpen för att komma överens om när hjälpen ska påbörjas. Biståndshandläggaren gör uppföljningar för att se om du får det stöd du är berättigad till och om du är nöjd med insatserna.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa