Avtal för lån av digital enhet i Höganäs kommuns skolor

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Är du elev i någon av Höganäs kommuns förskolor, grundskolor, särskola samt gymnasium och har blivit erbjuden att kvittera ut en dator, Chromebook eller annan digital enhet i undervisningen ska du (om du är myndig) eller dina vårdnadshavare använda denna digitala tjänst för att teckna ett avtal med Höganäs kommun.

För att säkerställa att vi tecknar avtal med rätt person krävs inloggning med e-legitimation, den används även för att signera avtalet. För omyndig elev krävs att båda vårdnadshavarna signerar avtalet för att det ska kunna skickas in till Höganäs kommun.

Skolan avgör vilken enhet som lämnas ut. Enheten är till låns och ska ses som ett läromedel och är avsedd att vara ett arbetsredskap i skolarbetet. Enheten kan kvitteras ut av eleven på skolan efter att avtal är signerat av båda vårdnadshavararna och elev och vårdnadshavarare fått besked om att enheten är klar för avhämtning. Kvittens vid signerat avtal och uppdateringar hittar ni efter inloggning på www.hoganas.se/minasidor.

Genom att signera i e-tjänsten förbinder ni er att följa villkoren i avtalet. När ni har signerat avtalet och digital enhet inklusive medföljande tillbehör lämnats ut, får ni e-post med relevanta identifikationsuppgifter. Vill ni läsa avtalet innan ni startar e-tjänsten gör ni det här

Såhär fungerar flerpartssignering i e-tjänster.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa