Lån av digital enhet i Höganäs kommuns skolor - regler för användning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Är du elev i någon av Höganäs kommuns förskolor, grundskolor, särskola samt gymnasium och har blivit erbjuden att kvittera ut en dator, Chromebook eller annan digital enhet i undervisningen ska du (om du är myndig) eller dina vårdnadshavare använda denna digitala tjänst för att signera att ni har tagit del av reglerna för användning av den digitala enheten. 

För att säkerställa att rätt person har tagit del av informationen krävs inloggning med e-legitimation, den används även för att signera att ni läst informationen. 

Skolan avgör vilken enhet som lämnas ut. Enheten är till låns och ska ses som ett läromedel och är avsedd att vara ett arbetsredskap i skolarbetet. Kvittens på att ni tagit del av informationen hittar ni efter inloggning på www.hoganas.se/minasidor.

Vill ni läsa reglerna för användning av digital enhet innan ni startar e-tjänsten gör ni det här.

Såhär fungerar flerpartssignering i e-tjänster.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa