Ansökan om busskort gymnasieelev läsåret 2018/2019

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om busskort om du bor i Höganäs kommun oavsett vilken gymnasieskola du ska gå på. Du kan ha rätt till busskort om avståndet mellan din folkbokföringsadress och skolan överstiger 6 kilometer.  Om du är under 18 år måste båda dina vårdnadshavare signera ansökan.

Du gör din ansökan direkt genom att välja "Ansök om busskort". Din ansökan registreras automatiskt när du skickar in den, kontrollera att alla uppgifter är korrekta och notera ditt ärendenummer om du behöver ta kontakt med oss. Du kan hämta busskortet på Höganäs Servicecenter i Stadshuset från och med den 16 juli 2018. Elev med giltig fotolegitimation kan själv hämta ut busskortet, ta med ärendenummer och legitimation.

Avslutar du din utbildning eller inte påbörjar den,  kommer busskortet att spärras.

Kommunens skyldigheter när det gäller gymnasieelevers resor regleras i lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (SFS 1991:1110) samt tillhörande förordning (SFS 1991:1120). Hemkommunens ansvar gäller för elevresor till både fristående och kommunala gymnasieskolor, folkhögskolor samt Komvux. Höganäs kommun beviljar elevresa vid en avståndsgräns på minst 6,0 km, räknat faktisk väg, mellan folkbokföringsadress och gymnasieskola. Kommunens skyldighet att svara för elevernas dagliga resor omfattar elever till och med första halvåret det år de fyller 20. Därefter får eleven själv bekosta sina resor.

Gymnasieelev med växelvis boende har rätt till elevresa endast från sin folkbokföringsadress.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa