Privat vårdboende - rapportera närvaro

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är verksamhetsansvarig för privat vårdboende i Höganäs kommun använder den här tjänsten för att månadsvis rapportera in närvaro.

Den här tjänsten använder du som bedriver privat vård- och omsorgsboende i Höganäs kommun för att rapportera in närvaro. Närvarorapporten utgör underlag för leverantörens faktura samt underlag för den boendes avgiftsberäkning. Rapportering görs i den mall som tillhandahålls av socialförvaltningen och som ska bifogas i denna e-tjänst. Rapportering görs månadsvis i efterhand.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa