Ekonomiskt stöd för merkostnad vid ordinarie assistents sjukdom - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som assistansanordnare ansöka om ekonomiskt stöd för merkostnad vid ordinarie assistents sjukdom enligt 9 § 2 LSS.

Ansökan görs månadsvis vid varje tillfälle som ordinarie assistent varit sjuk. Faktisk merkostnad ska redovisas och styrkas med begärda uppgifter.  Ansökan hanteras enligt sedvanlig myndighetsutövning och LSS-handläggare fattar beslut om insatsen enligt 9 § 2 LSS.

Ersättning beräknas enligt sjuklönelagen och eventuella kollektivavtal. Ersättning utgår endast för tid då vikarie/vikarier ersatt ordinarie assistent. Avdrag för karens görs med den summa som karensavdrag gjorts på ordinarie assistents lön.  

Inkomna fakturor

Inkomna fakturor behandlas endast som underlag till en ansökan om ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS. Någon förfallodag gäller inte.

Komplettering av ansökan

Vid behov kan komplettering av ansökan begäras. De begärda uppgifterna ska inkomma till socialförvaltningen inom den fastställda tidsfristen. Ansökan behandlas utifrån framkomna uppgifter och kan komma att avslås vid ofullständigt underlag.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa