Rapportera uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här rapporterar du som är särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn i Höganäs kommun dina utförda uppdrag och gör begäran om arvode. Du behöver e-legitimation för att logga in, det är för din egen säkerhet och för att vi ska kunna lämna meddelande till dig i e-tjänsten.

Du lämnar din rapport kvartalsvis med en rapport för varje uppdrag. Rapporten lämnas senast den 3:e dagen i månaden för att få ersättning utbetald samma månad.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa