Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga och bo (13)

  Visa alla

  El och fiber (4)

  • El - beställ elhandelsavtal

   launch

   Här kan du beställa el från Höganäs Energi, din lokala elleverantör. Eftersom vi även äger och sköter driften av det lokala elnätet kan du få allt på samma faktura. Du kan välja rörligt pris eller fast på ett, två eller tre år.

   Här kan du beställa el från Höganäs Energi, din lokala elleverantör. Eftersom vi även äger och sköter driften av det lokala elnätet kan du få allt på samma faktura. Du kan välja rörligt pris eller fast på ett, två eller tre år.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Felanmälan (1)

  Kommun och politik (16)

  • Beställning av behörighet för LOV eller privata vårdgivare

   computerperson

   Behörigheter i verksamhetssystemen Procapita och/eller Lifecare för vård och omsorg beställs av behörig chef i den här e-tjänsten.

   Behörigheter i verksamhetssystemen Procapita och/eller Lifecare för vård och omsorg beställs av behörig chef i den här e-tjänsten.

   Till tjänstenchevron_right
  • Borgerlig vigsel

   computerperson

   För er som planerar ett bröllop och önskar ett alternativ till kyrklig vigsel finns borgerlig vigsel. I Höganäs stadshus finns ett speciellt rum för borgerliga vigslar, men en borgerlig vigsel kan  princip äga rum var som helst.  Genom denna e-tjänst kan ni boka vigselförrättare i Höganäs kommun och även vigselrummet i Höganäs Stadshus om så önskas.

   För er som planerar ett bröllop och önskar ett alternativ till kyrklig vigsel finns borgerlig vigsel. I Höganäs stadshus finns ett speciellt rum för borgerliga vigslar, men en borgerlig vigsel kan  princip äga rum var som helst.  Genom denna e-tjänst kan ni boka vigselförrättare i Höganäs kommun och även vigselrummet i Höganäs Stadshus om så önskas.

   Till tjänstenchevron_right
  • Euronäs - beställning

   computerperson

   Presentkortet Euronäs har funnits sedan 2009 och är Höganäs kommuns egen "valuta". Genom att använda Euronäs gynnar du hemma-handeln i vår kommun.

   Presentkortet Euronäs har funnits sedan 2009 och är Höganäs kommuns egen "valuta". Genom att använda Euronäs gynnar du hemma-handeln i vår kommun.

   Till tjänstenchevron_right
  • Förtroendemannaregistret

   launch

   I kommunen register över förtroendevalda hittar du information om och kontaktuppgifter till de förtroendevalda som representerar dig i kommunens olika nämnder och styrelser. Vill du veta mer om kommunens organisation hittar du information på vår hemsida.

   I kommunen register över förtroendevalda hittar du information om och kontaktuppgifter till de förtroendevalda som representerar dig i kommunens olika nämnder och styrelser. Vill du veta mer om kommunens organisation hittar du information på vår hemsida.

   Till tjänstenchevron_right
  • Förtroendevald - lämna kontaktuppgifter eller avsägelse

   computerperson

   Du som är förtroendevald med uppdrag i Höganäs kommun behöver lämna vissa personuppgifter,  det gör du i den här tjänsten. Du ändrar även dina kontaktuppgifter via den här e-tjänsten. Vi vill att du identifierar dig med e-legitimation i samband med inloggningen så att vi kan säkerställa att det är du som lämnar uppgifterna.

   Du använder även denna e-tjänst för att avsäga dig ett eller flera uppdrag som förtroendevald. 

   Du som är förtroendevald med uppdrag i Höganäs kommun behöver lämna vissa personuppgifter,  det gör du i den här tjänsten. Du ändrar även dina kontaktuppgifter via den här e-tjänsten. Vi vill att du identifierar dig med e-legitimation i samband med inloggningen så att vi kan säkerställa att det är du som lämnar uppgifterna.

   Du använder även denna e-tjänst för att avsäga dig ett eller flera uppdrag som förtroendevald. 

   Till tjänstenchevron_right
  • Inloggning konsult och entreprenör

   launch

   Här kan du som är konsult eller har uppdrag som entreprenör logga in till system, tjänster och fjärranslutningar i Höganäs kommun.

   Här kan du som är konsult eller har uppdrag som entreprenör logga in till system, tjänster och fjärranslutningar i Höganäs kommun.

   Till tjänstenchevron_right
  • Intresseanmälan för dig som vill bli volontär

   computerperson

   Här anmäler du ditt intresse att jobba som volontär i Höganäs kommun. Volontärsuppdraget är viktigt, spännande och du får möjlighet att engagera dig, bidra till samhällsnyttan och göra skillnad. 

   Här anmäler du ditt intresse att jobba som volontär i Höganäs kommun. Volontärsuppdraget är viktigt, spännande och du får möjlighet att engagera dig, bidra till samhällsnyttan och göra skillnad. 

   Till tjänstenchevron_right
  • Samtycke - bild, film & ljud

   computerperson

   Här kan du som är mellan över 18 år skicka in publiceringsmedgivande för bild/film/ljud som dig själv eller för de barn du är vårdnadshavare för.

   Här kan du som är mellan över 18 år skicka in publiceringsmedgivande för bild/film/ljud som dig själv eller för de barn du är vårdnadshavare för.

   Till tjänstenchevron_right
  • Samtycke - bild, film & ljud ungdomar

   computer

   Här kan du som är mellan 15-18 år skicka in publiceringsmedgivande för bild/film/ljud.

   Här kan du som är mellan 15-18 år skicka in publiceringsmedgivande för bild/film/ljud.

   Till tjänstenchevron_right
  • Serveringstillstånd i Höganäs - ansök om

   computerperson

   Här kan du ansöka om nytt serveringstillstånd för verksamhet i Höganäs kommun. Du kan också anmäla eller ansöka om förändringar eller tillägg i ditt befintliga tillstånd.

   Här kan du ansöka om nytt serveringstillstånd för verksamhet i Höganäs kommun. Du kan också anmäla eller ansöka om förändringar eller tillägg i ditt befintliga tillstånd.

   Till tjänstenchevron_right
  • Street Food - boka plats 2019

   computerperson

   Här kan du som har tecknat ett avtal med Höganäs kommun om att sälja Streetfood boka en plats för ditt fordon.

   Här kan du som har tecknat ett avtal med Höganäs kommun om att sälja Streetfood boka en plats för ditt fordon.

   Till tjänstenchevron_right
  • Vikariebanken

   launch

   Här anmäler du ditt intresse för att finnas med i vikariebanken som Höganäs kommuns rekryterings- och bemanningsenhet, Kulla Bemanning samordnar vikarier för vård och omsorg, LSS, kök, städ samt skola och barnomsorg.

   Här anmäler du ditt intresse för att finnas med i vikariebanken som Höganäs kommuns rekryterings- och bemanningsenhet, Kulla Bemanning samordnar vikarier för vård och omsorg, LSS, kök, städ samt skola och barnomsorg.

   Till tjänstenchevron_right
  • Vänortsarbete - ansökan om medel

   computer

   Höganäs kommun har vänortsutbyte med kommuner i samtliga nordiska länder samt i Tyskland och Ungern. Vänortsarbetet ska främja ökad kunskap och utveckling och ska främst ske inom områdena äldrevård, utbildning, infrastruktur och kultur.

   Höganäs kommun har vänortsutbyte med kommuner i samtliga nordiska länder samt i Tyskland och Ungern. Vänortsarbetet ska främja ökad kunskap och utveckling och ska främst ske inom områdena äldrevård, utbildning, infrastruktur och kultur.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Miljö, livsmedel och hälsa (7)

  • Anmälan om kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall

   computerperson

   Om du vill kompostera hushållsavfall behöver du anmäla det till kommunen.

   Om du vill kompostera hushållsavfall behöver du anmäla det till kommunen.

   Till tjänstenchevron_right
  • Barnvattenprov

   computerperson

   Om du inte har tillgång till kommunalt vatten och är gravid eller har ett barn som är under året, då kan du få ett gratis vattenprov. Det är viktigt att kontrollera dricksvattnet om du har små barn, eftersom barn är mycket känsligare än vuxna för föroreningar i vattnet.

   Om du inte har tillgång till kommunalt vatten och är gravid eller har ett barn som är under året, då kan du få ett gratis vattenprov. Det är viktigt att kontrollera dricksvattnet om du har små barn, eftersom barn är mycket känsligare än vuxna för föroreningar i vattnet.

   Till tjänstenchevron_right
  • Registrering av livsmedelsverksamhet

   computerperson

   Har kan du registrera din livsmedelsverksamhet direkt via e-tjänsten.

   Har kan du registrera din livsmedelsverksamhet direkt via e-tjänsten.

   Till tjänstenchevron_right
  • Tillstånd för försäljning av tobaksvaror - ansökan

   computerperson

   Här kan du ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

   Här kan du ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Omsorg och hjälp (31)

  • Anhörigstöd kontaktförfrågan

   computer

   Här kan du som är anhörig till en person som är äldre eller långvarigt sjuk, en person med funktionsnedsättning, en person med missbruksproblematik, psykisk ohälsa eller som lever med våld i nära relation komma i kontakt med kommunens anhörigsamordnare.

   Här kan du som är anhörig till en person som är äldre eller långvarigt sjuk, en person med funktionsnedsättning, en person med missbruksproblematik, psykisk ohälsa eller som lever med våld i nära relation komma i kontakt med kommunens anhörigsamordnare.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om att bli leverantör enligt LOV

   computerperson

   Här ansöker du som företagare om att bli leverantör för serviceinsatser och hemvårdsinsatser enligt lagen om valfrihet (LOV). För att ansöka behöver du e-legitimation för ditt företag.

   Här ansöker du som företagare om att bli leverantör för serviceinsatser och hemvårdsinsatser enligt lagen om valfrihet (LOV). För att ansöka behöver du e-legitimation för ditt företag.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om att byta särskilt boende

   computerperson

   Här kan du som är äldre eller långvarig sjuk och som bor på ett så kallat särskilt boende (vårdboende) ansöka om att byta till ett annat särskilt boende inom Höganäs kommun.

   Här kan du som är äldre eller långvarig sjuk och som bor på ett så kallat särskilt boende (vårdboende) ansöka om att byta till ett annat särskilt boende inom Höganäs kommun.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

   computerperson

   Du kan få bostadsanpassningsbidrag om du har ett funktionshinder som kräver att din bostad görs tillgänglig och anpassas för att du ska klara ett självständigt boende. Du kan få bidrag om du bor i hyreshus, i bostadsrätt eller om du äger ditt boende.

   Du kan få bostadsanpassningsbidrag om du har ett funktionshinder som kräver att din bostad görs tillgänglig och anpassas för att du ska klara ett självständigt boende. Du kan få bidrag om du bor i hyreshus, i bostadsrätt eller om du äger ditt boende.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om ekonomiskt stöd för merkostnad vid ordinarie assistents sjukdom

   computerperson

   Här kan du som assistansanordnare ansöka om ekonomiskt stöd för merkostnad vid ordinarie assistents sjukdom enligt 9 § 2 LSS.

   Här kan du som assistansanordnare ansöka om ekonomiskt stöd för merkostnad vid ordinarie assistents sjukdom enligt 9 § 2 LSS.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om ekonomiskt stöd för personlig assistans

   computerperson

   Här kan du som är assistansberättigad, eller ombud, ansöka om ekonomiskt stöd för personlig assistans.

   Här kan du som är assistansberättigad, eller ombud, ansöka om ekonomiskt stöd för personlig assistans.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om färdtjänsttillstånd

   computerperson

   Med hjälp av den här e-tjänsten gör du ansökan om färdtjänsttillstånd. Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionshinder inte klarar att använda allmänna kommunikationsmedel.

   Med hjälp av den här e-tjänsten gör du ansökan om färdtjänsttillstånd. Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionshinder inte klarar att använda allmänna kommunikationsmedel.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om insatser för dig med funktionsnedsättning

   computerperson

   Här kan du som har en funktionsnedsättning och är berättigad till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ansöka om insats.

   Här kan du som har en funktionsnedsättning och är berättigad till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ansöka om insats.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om insatser för dig som är äldre eller långvarigt sjuk

   computerperson

   Med hjälp av den här e-tjänsten ansöker du som är äldre eller långvarigt sjuk om stöd utifrån din situation.

   Med hjälp av den här e-tjänsten ansöker du som är äldre eller långvarigt sjuk om stöd utifrån din situation.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om riksfärdtjänst

   computerperson

   Här kan du som har ett bestående funktionshinder ansöka om riksfärdtjänst vid resor utanför kommunens färdtjänstområde. Du gör ansökan för varje enskild resa senast två veckor före din planerade resa.

   Här kan du som har ett bestående funktionshinder ansöka om riksfärdtjänst vid resor utanför kommunens färdtjänstområde. Du gör ansökan för varje enskild resa senast två veckor före din planerade resa.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om subvention för trygghetsboende

   computerperson

   Den här e-tjänsten används av hyresvärd som vill ansöka om subvention av trygghetsboende. Ansökan görs hos socialnämnden i Höganäs kommun. Socialnämnden fattar beslut om subvention för varje enskilt objekt.

   Den här e-tjänsten används av hyresvärd som vill ansöka om subvention av trygghetsboende. Ansökan görs hos socialnämnden i Höganäs kommun. Socialnämnden fattar beslut om subvention för varje enskilt objekt.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om trygghetslarm

   computerperson

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som bor i Höganäs kommun ansöka om trygghetslarm. Genom larmet är det möjligt att snabbt få kontakt med personal och vid behov tillkalla hjälp, dygnet runt. Från och med det att du har fyllt 75 år har du rätt att få ett trygghetslarm utan att ditt behov behöver utredas.

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som bor i Höganäs kommun ansöka om trygghetslarm. Genom larmet är det möjligt att snabbt få kontakt med personal och vid behov tillkalla hjälp, dygnet runt. Från och med det att du har fyllt 75 år har du rätt att få ett trygghetslarm utan att ditt behov behöver utredas.

   Till tjänstenchevron_right
  • Avsluta insatser från socialförvaltningen

   computerperson

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som har insatser från socialförvaltningen i Höganäs kommun lämna meddelande om att du vill avsluta dina insatser. Tjänsten är till för dig som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som har insatser från socialförvaltningen i Höganäs kommun lämna meddelande om att du vill avsluta dina insatser. Tjänsten är till för dig som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.

   Till tjänstenchevron_right
  • Beställning av hemsjukvård enligt HSL för tillfälliga besökare i Höganäs kommun

   computer

   Här kan legitimerad personal i bosättningskommunen vars vårdtagare ska vistas i Höganäs kommun beställa hemsjukvård. Beställning via e-tjänsten ska göras i god tid innan planerad vistelse. Du som har hemsjukvård från din hemkommun och planerar att vistas i Höganäs kommun ska kontakta legitimerad personal i hemkommunen som i sin tur kontaktar Höganäs kommun.

   Här kan legitimerad personal i bosättningskommunen vars vårdtagare ska vistas i Höganäs kommun beställa hemsjukvård. Beställning via e-tjänsten ska göras i god tid innan planerad vistelse. Du som har hemsjukvård från din hemkommun och planerar att vistas i Höganäs kommun ska kontakta legitimerad personal i hemkommunen som i sin tur kontaktar Höganäs kommun.

   Till tjänstenchevron_right
  • Beställning av hjälpmedel för tillfälliga besökare i Höganäs kommun

   computer

   Här kan du som legitimerad personal i bosättningskommunen vars vårdtagare ska vistas i Höganäs kommun beställa arbetstekniska hjälpmedel.

   Vid behov av hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen klickar du här och vid behov av insatser enligt socialtjänstlagen klickar du här.

   Här kan du som legitimerad personal i bosättningskommunen vars vårdtagare ska vistas i Höganäs kommun beställa arbetstekniska hjälpmedel.

   Vid behov av hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen klickar du här och vid behov av insatser enligt socialtjänstlagen klickar du här.

   Till tjänstenchevron_right
  • Beställning av insatser enligt SoL för tillfälliga besökare i Höganäs kommun

   computerperson

   Här kan biståndshandläggare i bosättningskommunen vars brukare ska vistas i Höganäs kommun och som har insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) beställa insatser. Beställning via e-tjänsten ska göras i god tid, dock senast 3 veckor innan planerad vistelse. Du som har insatser från hemtjänsten och planerar att vistas i Höganäs kommun ska kontakta din biståndshandläggare i hemkommunen som i sin tur kontaktar Höganäs kommun.

   Här kan biståndshandläggare i bosättningskommunen vars brukare ska vistas i Höganäs kommun och som har insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) beställa insatser. Beställning via e-tjänsten ska göras i god tid, dock senast 3 veckor innan planerad vistelse. Du som har insatser från hemtjänsten och planerar att vistas i Höganäs kommun ska kontakta din biståndshandläggare i hemkommunen som i sin tur kontaktar Höganäs kommun.

   Till tjänstenchevron_right
  • Demenssamordnare kontaktförfrågan

   computer

   Här kan du som har frågor om demenssjukdomar/sjukdomar med varaktig kognitiv svikt komma i kontakt med kommunens demenssamordnare.

   Här kan du som har frågor om demenssjukdomar/sjukdomar med varaktig kognitiv svikt komma i kontakt med kommunens demenssamordnare.

   Till tjänstenchevron_right
  • Fixar-Malte kontaktförfrågan

   computer

   Här kan du komma i kontakt med Fixar-Malte som är kommunens vaktmästarhjälp till personer med funktionshinder och pensionärer.

   Här kan du komma i kontakt med Fixar-Malte som är kommunens vaktmästarhjälp till personer med funktionshinder och pensionärer.

   Till tjänstenchevron_right
  • Intresseanmälan för dig som vill bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson

   computer

   Här kan du anmäla ditt intresse för att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

   Här kan du anmäla ditt intresse för att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

   Till tjänstenchevron_right
  • Intresseanmälan för dig som vill bli uppdragstagare inom LSS

   computer

   Här kan du anmäla ditt intresse för att bli uppdragstagare inom LSS. Som uppdragstagare kan du ha uppdrag som avlösare, kontaktperson, ledsagare eller stödfamilj för en person som har insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

   Här kan du anmäla ditt intresse för att bli uppdragstagare inom LSS. Som uppdragstagare kan du ha uppdrag som avlösare, kontaktperson, ledsagare eller stödfamilj för en person som har insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

   Till tjänstenchevron_right
  • Lämna inkomstuppgifter för hemtjänst och särskilt boende

   computerperson

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som har insatser från socialförvaltningen i Höganäs kommun lämna dina inkomstuppgifter för beräkning av din avgift. Tjänsten är till för dig som har vård eller omsorgsinsatser som till exempel särskilt boende, hemtjänst, trygghetslarm, korttidsboende, hemrehabilitering, dagvård och/eller hemsjukvård.

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som har insatser från socialförvaltningen i Höganäs kommun lämna dina inkomstuppgifter för beräkning av din avgift. Tjänsten är till för dig som har vård eller omsorgsinsatser som till exempel särskilt boende, hemtjänst, trygghetslarm, korttidsboende, hemrehabilitering, dagvård och/eller hemsjukvård.

   Till tjänstenchevron_right
  • Privat vårdboende - rapportera närvaro

   computerperson

   Du som är verksamhetsansvarig för privat vårdboende i Höganäs kommun använder den här tjänsten för att månadsvis rapportera in närvaro.

   Du som är verksamhetsansvarig för privat vårdboende i Höganäs kommun använder den här tjänsten för att månadsvis rapportera in närvaro.

   Till tjänstenchevron_right
  • Rapportera uppdrag som avlösare inom LSS

   computerperson

   Här rapporterar du som är avlösare inom LSS-avdelningen i Höganäs kommun dina utförda uppdrag. För att kunna rapportera ditt uppdrag behöver du logga in och signera din rapport med e-legitimation.

   Här rapporterar du som är avlösare inom LSS-avdelningen i Höganäs kommun dina utförda uppdrag. För att kunna rapportera ditt uppdrag behöver du logga in och signera din rapport med e-legitimation.

   Till tjänstenchevron_right
  • Rapportera uppdrag som stödfamilj inom LSS

   computerperson

   Här rapporterar du som är stödfamilj inom LSS-avdelningen i Höganäs kommun dina utförda uppdrag. För att kunna rapportera ditt uppdrag behöver du logga in och signera din rapport med e-legitimation.

   Här rapporterar du som är stödfamilj inom LSS-avdelningen i Höganäs kommun dina utförda uppdrag. För att kunna rapportera ditt uppdrag behöver du logga in och signera din rapport med e-legitimation.

   Till tjänstenchevron_right
  • Rapportera uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn

   computerperson

   Här rapporterar du som är särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn i Höganäs kommun dina utförda uppdrag och gör begäran om arvode. Du behöver e-legitimation för att logga in, det är för din egen säkerhet och för att vi ska kunna lämna meddelande till dig i e-tjänsten.

   Här rapporterar du som är särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn i Höganäs kommun dina utförda uppdrag och gör begäran om arvode. Du behöver e-legitimation för att logga in, det är för din egen säkerhet och för att vi ska kunna lämna meddelande till dig i e-tjänsten.

   Till tjänstenchevron_right
  • Rapportera utförda serviceinsatser för privata utförare enligt LOV

   computerperson

   Här kan du som är leverantör av serviceinsatser enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, rapportera in utförda insatser till socialförvaltningen i Höganäs kommun.

   Här kan du som är leverantör av serviceinsatser enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, rapportera in utförda insatser till socialförvaltningen i Höganäs kommun.

   Till tjänstenchevron_right
  • Socialförvaltningens IT-rutiner

   Här hittar du som utförare av vård- och omsorg socialförvaltningens rutiner för IT.

   Här hittar du som utförare av vård- och omsorg socialförvaltningens rutiner för IT.

   Till tjänstenchevron_right
  • Val och omval av utförare av hemtjänst

   computerperson

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som har hemtjänst- eller serviceinsatser från Höganäs kommun välja eller ändra vem som ska utföra dina insatser. Om du redan har hemtjänst och vill behålla din utförare behöver du inte göra något.

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som har hemtjänst- eller serviceinsatser från Höganäs kommun välja eller ändra vem som ska utföra dina insatser. Om du redan har hemtjänst och vill behålla din utförare behöver du inte göra något.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Stipendier och nomineringar (6)

  • Ansökan om föreningsbidrag

   computerperson

   Här ansöker du om föreningsbidrag för  kultur- och idrott, handikapporganisationer, pensionärsorganisationer och föreningar som bedriver verksamheter med anknytning till socialtjänstens verksamhet.

   Här ansöker du om föreningsbidrag för  kultur- och idrott, handikapporganisationer, pensionärsorganisationer och föreningar som bedriver verksamheter med anknytning till socialtjänstens verksamhet.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om föreningsstöd - kultur och idrott

   computerperson

   Bidragets syfte är att främja ett mångsidigt och varierat kultur- och idrottsutbud för kommunens invånare och besökare.

   Bidragets syfte är att främja ett mångsidigt och varierat kultur- och idrottsutbud för kommunens invånare och besökare.

   Till tjänstenchevron_right
  • Kulturpris - ansök om eller nominera

   computerperson

   Höganäs kommun vill genom sitt kulturpris uppmuntra och belöna insatser på kultur- och fritidsområdet. Kulturpriset delas ut till en person, grupp eller organisation som erkänns för särskilt värdefulla insatser inom kulturens område.

   Höganäs kommun vill genom sitt kulturpris uppmuntra och belöna insatser på kultur- och fritidsområdet. Kulturpriset delas ut till en person, grupp eller organisation som erkänns för särskilt värdefulla insatser inom kulturens område.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Synpunkter (2)

  Uppleva och göra (5)

  Visa alla

  Utbildning och förskola (16)

  • Anmälan till modersmålsundervisning

   computerperson

   Här anmäler du ditt barn till modersmålsundervisningen. Elever som har ett annat modersmål än svenska kan få undervisning i sitt modersmål i skolan. För närvarande finns undervisning på 18 olika språk i Höganäs kommun. 

   Här anmäler du ditt barn till modersmålsundervisningen. Elever som har ett annat modersmål än svenska kan få undervisning i sitt modersmål i skolan. För närvarande finns undervisning på 18 olika språk i Höganäs kommun. 

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om tilläggsbelopp i Höganäs

   computerperson

   Här ansöker du som rektor på en skola som inte är en av Höganäs kommunala skolor om extraordinära stödåtgärder/tilläggsbelopp för barn och elever i behov av särskilt stöd.

   Här ansöker du som rektor på en skola som inte är en av Höganäs kommunala skolor om extraordinära stödåtgärder/tilläggsbelopp för barn och elever i behov av särskilt stöd.

   Till tjänstenchevron_right
  • Avtal för lån av digital enhet i Höganäs kommuns skolor

   computerperson

   Är du elev i någon av Höganäs kommuns förskolor, grundskolor, särskola samt gymnasium och har blivit erbjuden att kvittera ut en dator, Chromebook eller annan digital enhet i undervisningen ska du (om du är myndig) eller dina vårdnadshavare använda denna digitala tjänst för att teckna ett avtal med Höganäs kommun.

   Är du elev i någon av Höganäs kommuns förskolor, grundskolor, särskola samt gymnasium och har blivit erbjuden att kvittera ut en dator, Chromebook eller annan digital enhet i undervisningen ska du (om du är myndig) eller dina vårdnadshavare använda denna digitala tjänst för att teckna ett avtal med Höganäs kommun.

   Till tjänstenchevron_right
  • Beställ kopia av ditt betyg/examen

   computerperson

   Behöver du en avskrift av ditt betyg/examen kan du beställa det här.

   Behöver du en avskrift av ditt betyg/examen kan du beställa det här.

   Till tjänstenchevron_right
  • Frånvaro och information grundskola och gymnasie

   launch

   Vårdnadshavare – Här loggar du som vårdnadshavare in i Tieto Education (grundskola och gymnasium)

   Här kan du som vårdnadshavare ta del av den information som skickas ut från skolan. Du kan även frånvaroanmäla ditt barn här. Samma information och funktioner hittar du i appen Tieto Edu som du laddar ner från Appstore eller Google Play.

   Vårdnadshavare – Här loggar du som vårdnadshavare in i Tieto Education (grundskola och gymnasium)

   Här kan du som vårdnadshavare ta del av den information som skickas ut från skolan. Du kan även frånvaroanmäla ditt barn här. Samma information och funktioner hittar du i appen Tieto Edu som du laddar ner från Appstore eller Google Play.

   Till tjänstenchevron_right
  • Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem - ansök om plats

   launch

   Här lämnar du din ansökan om förskoleplats, fritidshemsplats (skolbarnomsorg), plats i allmän förskola eller pedagogisk omsorg. Du kan registrera ny ansökan, ändra en tidigare ansökan eller begära omplacering.

    

   Här lämnar du din ansökan om förskoleplats, fritidshemsplats (skolbarnomsorg), plats i allmän förskola eller pedagogisk omsorg. Du kan registrera ny ansökan, ändra en tidigare ansökan eller begära omplacering.

    

   Till tjänstenchevron_right
  • Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem - registrera förändringar

   launch

   Här kan du registrera ändringar som gäller inkomst, kontaktuppgifter och du kan säga upp din plats. Tjänsten kräver inloggning via e-legitimation.

   Här kan du registrera ändringar som gäller inkomst, kontaktuppgifter och du kan säga upp din plats. Tjänsten kräver inloggning via e-legitimation.

   Till tjänstenchevron_right
  • Grundskola - välja eller byta

   computerperson

   Här meddelar du som bor i Höganäs kommun vilken grundskola du väljer om du byter. Du använder även e-tjänsten om du har flyttat till kommunen och vill välja grundskola.  Eftersom det är skolplikt behöver du meddela även om du byter till en friskola eller till en skola i en annan kommun.

   Här meddelar du som bor i Höganäs kommun vilken grundskola du väljer om du byter. Du använder även e-tjänsten om du har flyttat till kommunen och vill välja grundskola.  Eftersom det är skolplikt behöver du meddela även om du byter till en friskola eller till en skola i en annan kommun.

   Till tjänstenchevron_right
  • Information om skolbyte

   computerperson

   Fristående skola eller förskola kan använda den här tjänsten för att meddela till kommunen att barn eller elever byter förskola, skola eller fritids.

   Fristående skola eller förskola kan använda den här tjänsten för att meddela till kommunen att barn eller elever byter förskola, skola eller fritids.

   Till tjänstenchevron_right
  • Medflyttning av programpeng vid gymnasiestudier utomlands

   computerperson

   Studerar ditt barn vid en svensk gymnasieskola och önskar förlägga en del av gymnasiestudierna vid en av de svenska utlandsskolorna så gör du ansökan här.

   Ansökan om medflyttning av programpeng vid gymnasiestudier utomlands måste ske minst två månader före terminsstarten.

   Studerar ditt barn vid en svensk gymnasieskola och önskar förlägga en del av gymnasiestudierna vid en av de svenska utlandsskolorna så gör du ansökan här.

   Ansökan om medflyttning av programpeng vid gymnasiestudier utomlands måste ske minst två månader före terminsstarten.

   Till tjänstenchevron_right
  • Praktikplats årskurs 8 - ansökan om ersättning

   computerperson

   Du som går i årskurs 8 och gör praktik kan ha rätt till ersättning för lunch och resor. Din vårdnadshavare ansöker i den här e-tjänsten. Ansök senast 15 maj 2020.

   Du som går i årskurs 8 och gör praktik kan ha rätt till ersättning för lunch och resor. Din vårdnadshavare ansöker i den här e-tjänsten. Ansök senast 15 maj 2020.

   Till tjänstenchevron_right
  • Skolpliktsanmälan

   computerperson

   Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär att eleven måste delta i den utbildning som anordnas. Här meddelar fristående skola frånvaro i samband med skolplikt till kommunen.

   Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär att eleven måste delta i den utbildning som anordnas. Här meddelar fristående skola frånvaro i samband med skolplikt till kommunen.

   Till tjänstenchevron_right
  • Vad vill du göra på lovet?

   computer

   Varje år anordnar Höganäs kommun olika lovaktiviteter för barn och ungdomar. Vi vill veta vilka aktiviteter du helst ser i lovprogrammen!

   Varje år anordnar Höganäs kommun olika lovaktiviteter för barn och ungdomar. Vi vill veta vilka aktiviteter du helst ser i lovprogrammen!

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Vatten och avlopp (3)

  Ö. Avslutade / inaktiverade (2)