Bokning av kundnöjdhetsundersökning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vill du veta vad dina kunder tycker om ditt möte, om din utbildning, om service eller bemötande? Här kan du boka en enhet för kundnöjdhetsundersökning för en eller flera dagar i din verksamhet. 

Vi har möjlighet att göra snabba kundundersökningar, en eller ett par frågor som kunden svarar på direkt efter mötet eller utbildningen, svaren sammanställs och skickas till dig med e-post dagen efter. Här kan du beställa undersökningar (du måste veta vilka frågor du vill ha svar på) och enhet för att använda i din verksamhet. Du hämtar enheten på Servicecenter i Stadshuset och lämnar den där när du är klar. Vill du ha en enhet under en längre tid så går det att lösa men då utbildar vi gärna en eller flera i din verksamhet i hanteringen av enheten, vilket är mycket enkelt. Starta e-tjänsten för att komma vidare, du kommer inte att ångra dig! 

Vill du göra snabba undersökningar med fler frågor kan mentimeter vara ett alternativ, du kan läsa mer på www.mentimeter.com och vill du använda mentimeter finns mer information på arbetsnätet under service och stöd. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa