Skolskjuts - ansökan för grundskoleelev 2019/2020

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du kan ha rätt till skolresa om du går i den kommunala skola som tillhör ditt upptagningsområde och avståndet till skolan är ett visst antal kilometer.

Elevens ålder, skolvägens längd, trafikförhållande, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet är underlag i beslutet om eleven är berättigad till skolskjuts. Med skolvägens längd avses den kortaste faktiska vägen, mellan elevens folkbokföringsadress och skolan. Elever inom Höganäs centralort är inte skolskjutsberättigade, även om avståndet överstiger 2,0 km.

Går eleven på gymnasiesärskola kan eleven ha rätt till skolskjuts och den ansökan gör du i denna e-tjänst.

Från och med läsåret 2019-2020 är det följande avståndsregler som gäller:

Förskoleklass

Årskurs 0

2,0 km

Grundskola, grundsärskola

Årskurs 1-3

2,0 km

Grundskola, grundsärskola

Årskurs 4-6

4,0 km

Grundskola, grundsärskola

Årskurs 7-9 (10 på grundsärskola)

5,0 km

Vill du läsa exakt vilka regler som gäller för skolresor i Höganäs kommun gör du det här.

Du behöver göra en ny ansökan om skolresa för varje läsår samt för varje barn.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa