Ansökan om busskort gymnasieelev läsåret 2019/2020

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om busskort om du bor i Höganäs kommun oavsett vilken gymnasieskola du ska gå på. Du kan ha rätt till busskort om avståndet mellan din folkbokföringsadress och skolan överstiger 6 kilometer.  Om du är under 18 år måste en vårdnadshavare göra ansökan.

Du gör din ansökan direkt genom att välja "Ansök om busskort". Din ansökan registreras automatiskt när du skickar in den, kontrollera att alla uppgifter är korrekta och notera ditt ärendenummer om du behöver ta kontakt med oss. 

Går eleven på gymnasiesärskola så kan eleven ha rätt till skolskjuts och den ansökan gör du här, i e-tjänsten för grundskola.

Ansökan behöver vara oss tillhanda senast den 1 augusti, för att du ska hinna få ditt busskort innan skolstart.

Avslutar du din utbildning eller inte påbörjar den är du skyldig att meddela Höganäs servicecenter detta. 

Kommunens skyldigheter när det gäller gymnasieelevers resor regleras i lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (SFS 1991:1110) samt tillhörande förordning (SFS 1991:1120). Hemkommunens ansvar gäller för elevresor till både fristående och kommunala gymnasieskolor, folkhögskolor samt Komvux. Höganäs kommun beviljar elevresa vid en avståndsgräns på minst 6,0 km, räknat faktisk väg, mellan folkbokföringsadress och gymnasieskola. Kommunens skyldighet att svara för elevernas dagliga resor omfattar elever till och med första halvåret det år de fyller 20. Därefter får eleven själv bekosta sina resor.

Gymnasieelev med växelvis boende har endast rätt till elevresa från sin folkbokföringsadress.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa