Kulla Bemanning - Introduktion

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som nyanställd inom Höganäs Omsorg Ab med placering hos Kulla Bemanning ska i den här tjänsten kunna läsa, hämta och signera att du tagit del av  viktiga rutiner och föreskrifter som ditt arbete inom Höganäs omsorg AB styrs av. För tillfället innehåller materialet kunskap om bland annat Lex Sarah, sekretesslagen, basala hygienrutiner och övergripande information som har gåtts genom vidare under ditt introduktionstillfälle.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa