Serveringstillstånd i Höganäs - ansök om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansök eller anmäl via e-tjänst
Här ansöker företag, förening eller stiftelse om tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622).
Du kan också använda e-tjänsten för att anmäla eller ansöka om förändringar eller tillägg i ditt företags befintliga serveringstillstånd.

Som privatperson har du endast tillåtelse att servera alkoholdrycker till ett slutet sällskap, inte till allmänheten. 
Ibland krävs också ett serveringstillstånd. Serveringstillståndet gäller då vid ett enstaka tillfälle, exempelvis på ett bröllop. För att söka serveringstillstånd som privatperson måste du som söker vara över 20 år. Läs mer om reglerna.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du hämta vissa av de företagsuppgifter som krävs för att vi ska kunna hantera din ansökan, till exempel vissa uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så du slipper fylla i dem. Du måste vara firmatecknare för ditt företag för att kunna göra ansökan. 
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
 

Företag, förening eller stiftelse kan använda e-tjänsten för att ansöka om:

 • Ett nytt stadigvarande tillstånd.

 • Förändring i befintligt stadigvarande tillstånd (exempelvis dryckessortiment, serveringsyta eller serveringstider).

 • Ett tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten.

 • Ett tillfälligt tillstånd för servering till slutet sällskap.

 • Anmäla servering av endast folköl (klass 2).

Företag, förening eller stiftelse som redan har tillstånd kan också använda e-tjänsten för att anmäla:

 • Cateringverksamhet.

 • Provsmakning av alkoholhaltiga drycker.

 • Kryddning av spritdryck.

 • Ändring av serveringsansvarig personal.

 • Person i företaget behöver genomföra Folkhälsomyndighetens kunskapsprov.

 • Försäljning eller avveckling av restaurang eller serveringsställe.

 • Ägarbyte eller annan förändring i bolaget.

 • Att bolaget upphör och samtliga tillstånd ska återkallas.

När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Ansök eller anmäl via blankett
Vill du istället göra din ansökan eller anmälan via blankett så kan du skicka eller lämna in blanketten till:

Postadress:
Socialförvaltningen, Serveringstillstånd, Stadshuset, 263 82 Höganäs

Besöksadress:
Vuxenenheten, Centralgatan 41, 263 38 Höganäs. Vi har enbart möjlighet till tidsbokade besök, ring på 042-33 71 45 och boka tid. 

Handlingar som du ska bifoga
Det blir smidigare för dig om du har de handlingar du behöver klart innan du startar e-tjänsten. Om du inte har dina handlingar tillgängliga för tillfället så kan du påbörja ditt ärende men spara det och avsluta det vid ett senare tillfälle.

Exempel på handlingar som företag ska bifoga vid ny ansökan:

 • registreringsbevis från Bolagsverket (får inte vara äldre än 3 månader)

 • uppgift om aktiefördelning  i aktiebolag eller andelsfördelning i handelsbolag (ska styrkas genom kopia på aktiebok, protokoll från bolagsstämma eller bolagsavtal)

 • för föreningar - styrelseprotokoll och stadgar

 • personnummerutdrag från Bolagsverket som visar vilka bolag eller föreningar du som sökande ingår i ett har ingått i de senaste fem åren

 • beslut om livsmedelsregistrering

 • budget för första årets drift

 • bevis om att företaget är registrerat för skatt, moms och arbetsgivaravgift hos Skatteverket

 • beskrivning av drift och rollfördelning

 • ägarförhållanden

 • köpeavtal och finansiering, 

 • dispositionsrätt och 

 • ritningar över serveringslokal och eventuell uteservering.

En prövningsavgift tas ut vid en ny ansökan och vid vissa andra ansökningar, här kan du se vilka avgifter som gäller.

Tänk på att det tar ca 6 till 8 veckor, från det att ansökan är komplett, att få ansökan prövad. Avgiften ska vara betald innan ansökan påbörjas. Beslut om stadigvarande tillstånd fattas av Socialnämnden. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa