Skolskjuts för elever i grundskola 2021/2022

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som bor i Höganäs kommun och har långt till din anvisade skola kan ha rätt till busskort till linjetrafik eller kommunal skolskjuts. Skolskjutsen i Höganäs kommun samordnas med kollektivtrafiken. Det innebär att vissa elever får busskort och åker med Skånetrafikens linjetrafik. De elever som inte kan åka med den kollektiva linjetrafiken åker med upphandlad skolskjuts. Det kan vara buss eller taxi beroende på var eleven bor och ifall det finns särskilda omständigheter. Elever inom Höganäs centralort är inte skolskjutsberättigade, även om avståndet överstiger 2.0 kilometer.

Frågor om e-tjänsten

Therese Persson
therese.persson@hoganas.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
kommunen@hoganas.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa