e-legitimation

I det vanliga livet använder du ditt körkort, pass eller ett ID-kort när du ska legitimera dig. På internet använder du i stället din e-legitimation. För vissa typer av e-tjänster måste kommunen vara säker på vem det är som skickar in uppgifter. Än mer måste kommunen kunna veta vem som tar emot uppgifterna som visas i mina sidor. Därför måste du signera vissa ansökningar med e-legitimation så att kommunen kan vara säker på att du är du.

Det är bankerna och Telia som delar ut e-legitimationen och sedan används den för att kommunen ska kunna säkerställa att dokument som är sekretessmarkerade eller känsliga inte ska kunna hamna i orätta händer.

En e-legitimation är lika personlig som ett körkort eller ett vanligt ID-kort. Om ni är flera i familjen som använder tjänster behöver ni ha var sin e-legitimation.

Varför e-legitimation på hoganas.se?

E-legitimation kommer i vissa fall att krävas för att kunna hämta information och använda en del av Höganäs kommuns e-tjänster via hoganas.se. E-legitimationen använder du för att identifiera dig och för att skriva under elektroniskt. Den elektroniska underskriften har samma juridiska innebörd som en underskrift gjord på papper. En e-legitimation är helt enkelt en elektronisk motsvarighet till en vanlig legitimation, till exempel ett ID-kort.

Du legitimerar du dig och får tillgång till de tjänster som Höganäs kommun publicerar här på "Mina sidor". Du får tillgång till dina ärenden, dina uppgifter du har lämnat om dig och du kan skriva under en elektronisk handling.

E-legitimationen kan vara i form av en fil på en hårddisk, på ett kort, eller via Mobilt BankID. Hos vissa banker benämns e-legitimationen för Mobilt BankID. Du kan läsa mer om BankID här https://www.bankid.com/

Vem kan få e-legitimation?

För att få en e-legitimation måste du ha ett svenskt personnummer och ha uppnått viss ålder. Vilka åldersgränser som gäller framgår av e-legitimationsutfärdarnas webbplatser.

Är det en juridisk person (aktiebolag, handelsbolag eller ideell förening) så är det firmatecknarens eller ombudets e-legitimation som används.

Så skaffar du e-legitimation

Du som redan är kund i en internetbank kan skaffa e-legitimation på kort eller på fil som laddas ner till din dator. På samma sätt kan du skaffa e-legitimation hos Telia. Dessutom erbjuder de flesta bankerna Mobilt BankID.

Precis som e-legitimation på fil och på kort är Mobilt BankID en e-legitimation för mobiltelefoner och surfplattor. Du kan använda Mobilt BankID både när du surfar från telefonen/surfplattan eller när du vill nå e-tjänsten från en dator. Det kan vara mer praktiskt att använda om du till exempel inte har BankID på den dator (oavsett MAC eller PC) du använder eller inte kan installera BankID på kort eller fil. Det enda som krävs är att du har med dig den telefon eller surfplatta där du har din mobila BankID-app installerad.

Mobilt BankID kan användas i de flesta moderna mobiltelefoner och surfplattor förutsatt att de har åtkomst till internet.

Så skaffar du mobilt bankid

För att kunna använda mobilt bankid behöver du ladda ner och installera bankid:s säkerhetsapp samt hämta Mobilt BankID via din internetbank. Mobilt BankID är en e-legitimation för smarttelefoner och surfplattor. Med Mobilt BankID kan du legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Åldersgräns för BankID varierar beroende på om du vill ha BankID på fil eller på ett kort. Läs mer på din banks webbplats.

Hur säker är e-legitimationen?

En säkerhetslösning måste vara tillräckligt säker för det ändamål som den ska användas för. Dessutom ska den vara enkel att använda. Vi har bedömt att e-legitimationen är en tillräckligt säker lösning för våra e-tjänster. Samma bedömning har även andra myndigheter, kommuner med flera gjort, som erbjuder e-tjänster där det krävs en e-legitimation, till exempel skatteverket.

När du loggar in och då du skriver under kontrollerar vi att e-legitimationen är giltig his utgivaren. Det innebär att det är säkrare att lämna uppgifter elektroniskt än via papper, då vi direkt kan kontrollera att det verkligen är du som vill lämna uppgifter till oss.

Vad händer om det händer?

Om någon, trots alla säkerhetsåtgärder, skulle komma åt din e-legitimation och använda den för att utföra någon av våra e-tjänster i ditt namn så kommer det att upptäckas, antingen av oss eller av dig själv. I sådana fall kan vi alltid rätta till de eventuella oegentligheter som har begåtts.

spärra id-handling/ e-legitimation

Om du förlorat din e-legitimation eller misstänker att den på något sätt missbrukas ska du omedelbart spärra den. Detta gör du hos den utgivare som utfärdat e-legitimation.

Har du tekniska problem med e-tjänsten?

Om du får tekniska problem, när du ska legitimera dig eller skriva under med en e-legitimation eller med nedladdning och installation av din e-legitimation ska du kontakta den utgivare (till exempel bank) som utfärdade din e-legitimation.

E-legitimation för dig som inte är internetbankkund

Nordea och Telia erbjuder e-legitimation till kunder som inte är internetbankkunder. Hos Skatteverket kan du ansöka om ett id-kort om du är folkbokförd. Skatteverkets id-kort innehåller en e-legitimation från Telia som du kan använda via en kortläsare till din dator.

Läs mer på Nordeas respektive Telias webbplatser.

Telias webbplats: www.telia.se(Länk till annan webbplats, http://www.telia.se)

Nordeas webbplats: www.nordea.se(Länk till annan webbplats, http://www.nordea.se)