Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga och bo (10)

  • Ansökan om behörighet för utsättning av hushörn

   computerperson

   Det är viktigt att ett nytt hus, en tillbyggnad eller en anläggning byggs på rätt plats enligt beviljat bygglov. Den som utför utstakningen ska ha mätningsbehörighet och det är byggherren som gör ansökan. Behovet av utstakning gås igenom vid det tekniska samrådet.

   Det är viktigt att ett nytt hus, en tillbyggnad eller en anläggning byggs på rätt plats enligt beviljat bygglov. Den som utför utstakningen ska ha mätningsbehörighet och det är byggherren som gör ansökan. Behovet av utstakning gås igenom vid det tekniska samrådet.

   Till tjänstenchevron_right
  • Bostadskö - registrera dig

   launch

   AB Höganäshem är vårt kommunala bostadsbolag. Här kan du registrera dig till bostadskö. Det är gratis att stå i Höganäshems bostadskö.

   AB Höganäshem är vårt kommunala bostadsbolag. Här kan du registrera dig till bostadskö. Det är gratis att stå i Höganäshems bostadskö.

   Till tjänstenchevron_right
  • Förhandsbesked

   computerperson

   Ansök om förhandsbesked vid åtgärder utanför detaljplan eller om du har för avsikt att stycka av en fastighet för framtida bebyggelse.

   Ansök om förhandsbesked vid åtgärder utanför detaljplan eller om du har för avsikt att stycka av en fastighet för framtida bebyggelse.

   Till tjänstenchevron_right
  • Hyresgäst - Höganäshem

   launch

   Den här e-tjänsten använder du som är boende hos Höganäshem. Här kan du bland annat se dina fakturor och göra felanmälan.

   Den här e-tjänsten använder du som är boende hos Höganäshem. Här kan du bland annat se dina fakturor och göra felanmälan.

   Till tjänstenchevron_right
  • Kontrollansvarig

   computerperson

   Här anmäler du kontrollansvarig (KA) till ett specifikt ärende. I de flesta byggprojekt finns det krav på att du ska ha en kontrollansvarig till hjälp. Du kan gå in både som sökande och kontrollansvarig

   Här kan du läsa mer om kontrollansvarig.

   Här anmäler du kontrollansvarig (KA) till ett specifikt ärende. I de flesta byggprojekt finns det krav på att du ska ha en kontrollansvarig till hjälp. Du kan gå in både som sökande och kontrollansvarig

   Här kan du läsa mer om kontrollansvarig.

   Till tjänstenchevron_right
  • Rivning - ansökan om lov

   computerperson

   Om du vill riva en byggnad inom detaljplanelagt område behöver du normalt söka rivningslov. Observera att du inte får påbörja rivningen förrän du har fått ett startbesked från kommunen.

   Om du vill riva en byggnad inom detaljplanelagt område behöver du normalt söka rivningslov. Observera att du inte får påbörja rivningen förrän du har fått ett startbesked från kommunen.

   Till tjänstenchevron_right
  • TEST för ALEX

   computerperson

   Ansök om bygglov, marklov och rivningslov

   Ansök om bygglov, marklov och rivningslov

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  El och fiber (4)

  • Elsmart för installatörer

   launch

   Som elinstallatör ska du skicka in dina för- och färdiganmälningar till Höganäs Energi via systemet Elsmart. Där kan du följa dina anmälningar och handläggningen av ärendena.

   Som elinstallatör ska du skicka in dina för- och färdiganmälningar till Höganäs Energi via systemet Elsmart. Där kan du följa dina anmälningar och handläggningen av ärendena.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Felanmälan (1)

  Kommun och politik (13)

  • Beställning av behörighet för LOV eller privata vårdgivare

   computerperson

   Behörigheter i verksamhetssystemen Procapita och/eller Lifecare för vård och omsorg beställs av behörig chef i den här e-tjänsten.

   Behörigheter i verksamhetssystemen Procapita och/eller Lifecare för vård och omsorg beställs av behörig chef i den här e-tjänsten.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt partigruppmöten

   computerperson

   Du som förtroendevald i Höganäs kommun har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, ersättning för övriga kostnader samt partigruppmöten i samband med sammanträden.

   Du som förtroendevald i Höganäs kommun har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, ersättning för övriga kostnader samt partigruppmöten i samband med sammanträden.

   Till tjänstenchevron_right
  • Förtroendemannaregistret

   launch

   I kommunen register över förtroendevalda hittar du information om och kontaktuppgifter till de förtroendevalda som representerar dig i kommunens olika nämnder och styrelser. Vill du veta mer om kommunens organisation hittar du information på vår hemsida.

   I kommunen register över förtroendevalda hittar du information om och kontaktuppgifter till de förtroendevalda som representerar dig i kommunens olika nämnder och styrelser. Vill du veta mer om kommunens organisation hittar du information på vår hemsida.

   Till tjänstenchevron_right
  • Inloggning konsult och entreprenör

   launch

   Här kan du som är konsult eller har uppdrag som entreprenör logga in till system, tjänster och fjärranslutningar i Höganäs kommun.

   Här kan du som är konsult eller har uppdrag som entreprenör logga in till system, tjänster och fjärranslutningar i Höganäs kommun.

   Till tjänstenchevron_right
  • Registerutdrag - personuppgifter

   computerperson

   Om du vill veta vilka personuppgifter Höganäs kommun hanterar som berör dig så kan du en gång per kalenderår använda denna tjänst för att begära information om vilka personuppgifter som behandlas.

   Om du vill veta vilka personuppgifter Höganäs kommun hanterar som berör dig så kan du en gång per kalenderår använda denna tjänst för att begära information om vilka personuppgifter som behandlas.

   Till tjänstenchevron_right
  • Samtycke - bild, film & ljud

   computerperson

   Enligt de regelverk som gäller för personuppgiftsbehandling inom EU får Höganäs kommun enbart behandla personuppgifter om det finns laglig grund. I många fall finns det stöd i lag eller författning för personuppgiftsbehandlingen men i vissa fall krävs att du samtycker till behandlingen. Detta samtycke gäller bild, film eller ljudupptagningar som behandlas av Höganäs kommun med det ändamålet att bilden eller filmen ska användas för marknadsföring av Höganäs kommun eller i samhällsinformation producerad av Höganäs kommun.

   Enligt de regelverk som gäller för personuppgiftsbehandling inom EU får Höganäs kommun enbart behandla personuppgifter om det finns laglig grund. I många fall finns det stöd i lag eller författning för personuppgiftsbehandlingen men i vissa fall krävs att du samtycker till behandlingen. Detta samtycke gäller bild, film eller ljudupptagningar som behandlas av Höganäs kommun med det ändamålet att bilden eller filmen ska användas för marknadsföring av Höganäs kommun eller i samhällsinformation producerad av Höganäs kommun.

   Till tjänstenchevron_right
  • Samtycke - bild, film & ljud för ungdomar mellan 15 och 18 år

   computer

   Du som är över 15 år kan själv samtycka och det gör du genom den här e-tjänsten. Är du vårdnadshavare ?Använd den här länken för att komma till samtycke med inloggning

   Enligt de regelverk som gäller för personuppgiftsbehandling inom EU får Höganäs kommun enbart behandla personuppgifter om det finns laglig grund. Detta samtycke gäller bild, film eller ljudupptagningar som behandlas av Höganäs kommun med det ändamålet att bilden eller filmen ska användas för marknadsföring av Höganäs kommun eller i samhällsinformation producerad av Höganäs kommun.

   Du som är över 15 år kan själv samtycka och det gör du genom den här e-tjänsten. Är du vårdnadshavare ?Använd den här länken för att komma till samtycke med inloggning

   Enligt de regelverk som gäller för personuppgiftsbehandling inom EU får Höganäs kommun enbart behandla personuppgifter om det finns laglig grund. Detta samtycke gäller bild, film eller ljudupptagningar som behandlas av Höganäs kommun med det ändamålet att bilden eller filmen ska användas för marknadsföring av Höganäs kommun eller i samhällsinformation producerad av Höganäs kommun.

   Till tjänstenchevron_right
  • Serveringstillstånd - ansök om

   computerperson

   Här kan du ansöka om nytt serveringstillstånd. Du kan också anmäla eller ansöka om förändringar eller tillägg i ditt befintliga tillstånd.

   Här kan du ansöka om nytt serveringstillstånd. Du kan också anmäla eller ansöka om förändringar eller tillägg i ditt befintliga tillstånd.

   Till tjänstenchevron_right
  • Vikariebanken

   launch

   Här anmäler du ditt intresse för att finnas med i vikariebanken som Höganäs kommuns rekryterings- och bemanningsenhet, Kulla Bemanning samordnar vikarier för vård och omsorg, LSS, kök, städ samt skola och barnomsorg.

   Här anmäler du ditt intresse för att finnas med i vikariebanken som Höganäs kommuns rekryterings- och bemanningsenhet, Kulla Bemanning samordnar vikarier för vård och omsorg, LSS, kök, städ samt skola och barnomsorg.

   Till tjänstenchevron_right
  • Vänortsarbete - ansökan om medel

   computer

   Höganäs kommun har vänortsutbyte med kommuner i samtliga nordiska länder samt i Tyskland och Ungern. Vänortsarbetet ska främja ökad kunskap och utveckling och ska främst ske inom områdena äldrevård, utbildning, infrastruktur och kultur.

   Höganäs kommun har vänortsutbyte med kommuner i samtliga nordiska länder samt i Tyskland och Ungern. Vänortsarbetet ska främja ökad kunskap och utveckling och ska främst ske inom områdena äldrevård, utbildning, infrastruktur och kultur.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Miljö, livsmedel och hälsa (8)

  • Barnvattenprov

   computerperson

   Om du inte har tillgång till kommunalt vatten och är gravid eller har ett barn som är under året, då kan du få ett gratis vattenprov. Det är viktigt att kontrollera dricksvattnet om du har små barn, eftersom barn är mycket känsligare än vuxna för föroreningar i vattnet.

   Om du inte har tillgång till kommunalt vatten och är gravid eller har ett barn som är under året, då kan du få ett gratis vattenprov. Det är viktigt att kontrollera dricksvattnet om du har små barn, eftersom barn är mycket känsligare än vuxna för föroreningar i vattnet.

   Till tjänstenchevron_right
  • Registrering av livsmedelsverksamhet

   computerperson

   Har kan du registrera din livsmedelsverksamhet direkt via e-tjänsten.

   Har kan du registrera din livsmedelsverksamhet direkt via e-tjänsten.

   Till tjänstenchevron_right
  • Street Food - ansök om tillstånd

   computerperson

   I den här e-tjänsten kan du som vill sälja Street Food i Höganäs kommun, göra en ansökan om ett tillstånd. För en månadsavgift får du tillgång till ett bokningssystem där du kan välja att stå på olika platser.  Här kan du läsa mer om Street Food i Höganäs.

   I den här e-tjänsten kan du som vill sälja Street Food i Höganäs kommun, göra en ansökan om ett tillstånd. För en månadsavgift får du tillgång till ett bokningssystem där du kan välja att stå på olika platser.  Här kan du läsa mer om Street Food i Höganäs.

   Till tjänstenchevron_right
  • Street Food - boka plats

   computerperson

   Här kan du som har tecknat ett avtal med Höganäs kommun om att sälja Streetfood boka en plats för ditt fordon.

   Här kan du som har tecknat ett avtal med Höganäs kommun om att sälja Streetfood boka en plats för ditt fordon.

   Till tjänstenchevron_right
  • Tobaksförsäljning - anmäla/ändra/avregistrera

   computerperson

   Här kan du anmäla/ändra/avregistrera tobaksförsäljning

   Här kan du anmäla/ändra/avregistrera tobaksförsäljning

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Omsorg och hjälp (25)

  • Anhörigstöd kontaktförfrågan

   computer

   Här kan du som är anhörig till en person som är äldre eller långvarigt sjuk, en person med funktionsnedsättning, en person med missbruksproblematik, psykisk ohälsa eller som lever med våld i nära relation komma i kontakt med kommunens anhörigsamordnare.

   Här kan du som är anhörig till en person som är äldre eller långvarigt sjuk, en person med funktionsnedsättning, en person med missbruksproblematik, psykisk ohälsa eller som lever med våld i nära relation komma i kontakt med kommunens anhörigsamordnare.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om att bli leverantör enligt LOV

   computerperson

   Här ansöker du som företagare om att bli leverantör för serviceinsatser och hemvårdsinsatser enligt lagen om valfrihet (LOV). För att ansöka behöver du e-legitimation för ditt företag.

   Här ansöker du som företagare om att bli leverantör för serviceinsatser och hemvårdsinsatser enligt lagen om valfrihet (LOV). För att ansöka behöver du e-legitimation för ditt företag.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om att byta särskilt boende

   computerperson

   Här kan du som är äldre eller långvarig sjuk och som bor på ett så kallat särskilt boende (vårdboende) ansöka om att byta till ett annat särskilt boende inom Höganäs kommun.

   Här kan du som är äldre eller långvarig sjuk och som bor på ett så kallat särskilt boende (vårdboende) ansöka om att byta till ett annat särskilt boende inom Höganäs kommun.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

   computerperson

   Du kan få bostadsanpassningsbidrag om du har ett funktionshinder som kräver att din bostad görs tillgänglig och anpassas för att du ska klara ett självständigt boende. Du kan få bidrag om du bor i hyreshus, i bostadsrätt eller om du äger ditt boende.

   Du kan få bostadsanpassningsbidrag om du har ett funktionshinder som kräver att din bostad görs tillgänglig och anpassas för att du ska klara ett självständigt boende. Du kan få bidrag om du bor i hyreshus, i bostadsrätt eller om du äger ditt boende.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om ekonomiskt stöd för merkostnad vid ordinarie assistents sjukdom

   computerperson

   Här kan du som assistansanordnare ansöka om ekonomiskt stöd för merkostnad vid ordinarie assistents sjukdom enligt 9 § 2 LSS.

   Här kan du som assistansanordnare ansöka om ekonomiskt stöd för merkostnad vid ordinarie assistents sjukdom enligt 9 § 2 LSS.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om ekonomiskt stöd för personlig assistans

   computerperson

   Här kan du som är assistansberättigad, eller ombud, ansöka om ekonomiskt stöd för personlig assistans.

   Här kan du som är assistansberättigad, eller ombud, ansöka om ekonomiskt stöd för personlig assistans.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om färdtjänstkort

   computerperson

   Med hjälp av den här e-tjänsten gör du ansökan om färdtjänstkort. Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionshinder inte klarar att använda allmänna kommunikationer.

   Med hjälp av den här e-tjänsten gör du ansökan om färdtjänstkort. Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionshinder inte klarar att använda allmänna kommunikationer.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om insatser för dig med funktionsnedsättning

   computerperson

   Här kan du som har en funktionsnedsättning och är berättigad till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ansöka om insats.

   Här kan du som har en funktionsnedsättning och är berättigad till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ansöka om insats.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om riksfärdtjänst

   computerperson

   Här kan du som har ett bestående funktionshinder ansöka om riksfärdtjänst vid resor utanför kommunens färdtjänstområde. Du gör ansökan för varje enskild resa senast två veckor före din planerade resa.

   Här kan du som har ett bestående funktionshinder ansöka om riksfärdtjänst vid resor utanför kommunens färdtjänstområde. Du gör ansökan för varje enskild resa senast två veckor före din planerade resa.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om subvention för trygghetsboende

   computerperson

   Den här e-tjänsten används av hyresvärd som vill ansöka om subvention av trygghetsboende. Ansökan görs hos socialnämnden i Höganäs kommun. Socialnämnden fattar beslut om subvention för varje enskilt objekt.

   Den här e-tjänsten används av hyresvärd som vill ansöka om subvention av trygghetsboende. Ansökan görs hos socialnämnden i Höganäs kommun. Socialnämnden fattar beslut om subvention för varje enskilt objekt.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om trygghetslarm

   computerperson

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som bor i Höganäs kommun ansöka om trygghetslarm. Genom larmet är det möjligt att snabbt få kontakt med personal och vid behov tillkalla hjälp, dygnet runt. Från och med det att du har fyllt 75 år har du rätt att få ett trygghetslarm utan att ditt behov behöver utredas.

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som bor i Höganäs kommun ansöka om trygghetslarm. Genom larmet är det möjligt att snabbt få kontakt med personal och vid behov tillkalla hjälp, dygnet runt. Från och med det att du har fyllt 75 år har du rätt att få ett trygghetslarm utan att ditt behov behöver utredas.

   Till tjänstenchevron_right
  • Avsluta insatser från socialförvaltningen

   computerperson

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som har insatser från socialförvaltningen i Höganäs kommun lämna meddelande om att du vill avsluta dina insatser. Tjänsten är till för dig som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som har insatser från socialförvaltningen i Höganäs kommun lämna meddelande om att du vill avsluta dina insatser. Tjänsten är till för dig som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.

   Till tjänstenchevron_right
  • Beställning av hemsjukvård enligt HSL för tillfälliga besökare i Höganäs kommun

   computer

   Här kan legitimerad personal i bosättningskommunen vars vårdtagare ska vistas i Höganäs kommun beställa hemsjukvård. Beställning via e-tjänsten ska göras i god tid, dock senast 3 veckor innan planerad vistelse. Du som har hemsjukvård från din hemkommun och planerar att vistas i Höganäs kommun ska kontakta legitimerad personal i hemkommunen som i sin tur kontaktar Höganäs kommun.

   Här kan legitimerad personal i bosättningskommunen vars vårdtagare ska vistas i Höganäs kommun beställa hemsjukvård. Beställning via e-tjänsten ska göras i god tid, dock senast 3 veckor innan planerad vistelse. Du som har hemsjukvård från din hemkommun och planerar att vistas i Höganäs kommun ska kontakta legitimerad personal i hemkommunen som i sin tur kontaktar Höganäs kommun.

   Till tjänstenchevron_right
  • Beställning av hjälpmedel enligt HSL för tillfälliga besökare i Höganäs kommun

   computer

   Här kan legitimerad personal i bosättningskommunen vars vårdtagare ska vistas i Höganäs kommun beställa hjälpmedel. Beställning via e-tjänsten ska göras i god tid, dock senast 3 veckor innan planerad vistelse. Du som har hjälpmedel från din hemkommun och planerar att vistas i Höganäs kommun ska ta med dina hjälpmedel till Höganäs. Om du inte kan ta med hjälpmedel ska du kontakta legitimerad personal i hemkommunen som i sin tur kontaktar Höganäs kommun.

   Här kan legitimerad personal i bosättningskommunen vars vårdtagare ska vistas i Höganäs kommun beställa hjälpmedel. Beställning via e-tjänsten ska göras i god tid, dock senast 3 veckor innan planerad vistelse. Du som har hjälpmedel från din hemkommun och planerar att vistas i Höganäs kommun ska ta med dina hjälpmedel till Höganäs. Om du inte kan ta med hjälpmedel ska du kontakta legitimerad personal i hemkommunen som i sin tur kontaktar Höganäs kommun.

   Till tjänstenchevron_right
  • Beställning av insatser enligt SoL för tillfälliga besökare i Höganäs kommun

   computer

   Här kan biståndshandläggare i bosättningskommunen vars brukare ska vistas i Höganäs kommun och som har insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) beställa insatser. Beställning via e-tjänsten ska göras i god tid, dock senast 3 veckor innan planerad vistelse. Du som har insatser från hemtjänsten och planerar att vistas i Höganäs kommun ska kontakta din biståndshandläggare i hemkommunen som i sin tur kontaktar Höganäs kommun.

   Här kan biståndshandläggare i bosättningskommunen vars brukare ska vistas i Höganäs kommun och som har insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) beställa insatser. Beställning via e-tjänsten ska göras i god tid, dock senast 3 veckor innan planerad vistelse. Du som har insatser från hemtjänsten och planerar att vistas i Höganäs kommun ska kontakta din biståndshandläggare i hemkommunen som i sin tur kontaktar Höganäs kommun.

   Till tjänstenchevron_right
  • Demenssamordnare kontaktförfrågan

   computer

   Här kan du som har frågor om demenssjukdomar/sjukdomar med varaktig kognitiv svikt komma i kontakt med kommunens demenssamordnare.

   Här kan du som har frågor om demenssjukdomar/sjukdomar med varaktig kognitiv svikt komma i kontakt med kommunens demenssamordnare.

   Till tjänstenchevron_right
  • Intresseanmälan för dig som vill bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson

   computer

   Här kan du anmäla ditt intresse för att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

   Här kan du anmäla ditt intresse för att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

   Till tjänstenchevron_right
  • Privat vårdboende - rapportera närvaro

   computerperson

   Du som är verksamhetsansvarig för privat vårdboende i Höganäs kommun använder den här tjänsten för att månadsvis rapportera in närvaro.

   Du som är verksamhetsansvarig för privat vårdboende i Höganäs kommun använder den här tjänsten för att månadsvis rapportera in närvaro.

   Till tjänstenchevron_right
  • Rapportera uppdrag som avlösare inom LSS

   computerperson

   Här rapporterar du som är avlösare inom LSS-avdelningen i Höganäs kommun dina utförda uppdrag. För att kunna rapportera ditt uppdrag behöver du logga in och signera din rapport med e-legitimation.

   Här rapporterar du som är avlösare inom LSS-avdelningen i Höganäs kommun dina utförda uppdrag. För att kunna rapportera ditt uppdrag behöver du logga in och signera din rapport med e-legitimation.

   Till tjänstenchevron_right
  • Rapportera uppdrag som kontaktperson inom LSS

   computerperson

   Här rapporterar du som är kontaktperson inom LSS-avdelningen i Höganäs kommun dina utförda uppdrag. För att kunna rapportera ditt uppdrag behöver du logga in och signera din rapport med e-legitimation.

   Här rapporterar du som är kontaktperson inom LSS-avdelningen i Höganäs kommun dina utförda uppdrag. För att kunna rapportera ditt uppdrag behöver du logga in och signera din rapport med e-legitimation.

   Till tjänstenchevron_right
  • Rapportera uppdrag som ledsagare inom LSS

   computerperson

   Här rapporterar du som är ledsagare inom LSS-avdelningen i Höganäs kommun dina utförda uppdrag. För att kunna rapportera ditt uppdrag behöver du logga in och signera din rapport med e-legitimation.

   Här rapporterar du som är ledsagare inom LSS-avdelningen i Höganäs kommun dina utförda uppdrag. För att kunna rapportera ditt uppdrag behöver du logga in och signera din rapport med e-legitimation.

   Till tjänstenchevron_right
  • Val och omval av utförare av hemtjänst

   computerperson

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som har hemtjänst- eller serviceinsatser från Höganäs kommun välja eller ändra vem som ska utföra dina insatser. Om du redan har hemtjänst och vill behålla din utförare behöver du inte göra något.

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som har hemtjänst- eller serviceinsatser från Höganäs kommun välja eller ändra vem som ska utföra dina insatser. Om du redan har hemtjänst och vill behålla din utförare behöver du inte göra något.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Stipendier och nomineringar (2)

  Synpunkter (2)

  Uppleva och göra (4)

  Visa alla

  Utbildning och förskola (20)

  • Anmälan till modersmålsundervisning

   computerperson

   Här anmäler du ditt barn till modersmålsundervisningen. Elever som har ett annat modersmål än svenska kan få undervisning i sitt modersmål i skolan. För närvarande finns undervisning på 18 olika språk i Höganäs kommun. 

   Här anmäler du ditt barn till modersmålsundervisningen. Elever som har ett annat modersmål än svenska kan få undervisning i sitt modersmål i skolan. För närvarande finns undervisning på 18 olika språk i Höganäs kommun. 

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om busskort gymnasieelev läsåret 2018/2019

   computerperson

   Här ansöker du om busskort om du bor i Höganäs kommun oavsett vilken skola du ska gå på. Om du är under 18 år måste båda dina vårdnadshavare signera ansökan.

   Här ansöker du om busskort om du bor i Höganäs kommun oavsett vilken skola du ska gå på. Om du är under 18 år måste båda dina vårdnadshavare signera ansökan.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om tilläggsbelopp i Höganäs

   computerperson

   Här ansöker du som rektor eller förskolechef  på en skola som inte är en av Höganäs kommunala skolor om extraordinära stödåtgärder/tilläggsbelopp för barn och elever i behov av särskilt stöd.

   Här ansöker du som rektor eller förskolechef  på en skola som inte är en av Höganäs kommunala skolor om extraordinära stödåtgärder/tilläggsbelopp för barn och elever i behov av särskilt stöd.

   Till tjänstenchevron_right
  • Avtal för lån av digital enhet i Höganäs kommuns skolor

   computerperson

   Är du elev i någon av Höganäs kommuns förskolor, grundskolor, särskola samt gymnasium och har blivit erbjuden att kvittera ut en dator, Chromebook eller annan digital enhet i undervisningen ska du (om du är myndig) eller dina vårdnadshavare använda denna digitala tjänst för att teckna ett avtal med Höganäs kommun.

   Är du elev i någon av Höganäs kommuns förskolor, grundskolor, särskola samt gymnasium och har blivit erbjuden att kvittera ut en dator, Chromebook eller annan digital enhet i undervisningen ska du (om du är myndig) eller dina vårdnadshavare använda denna digitala tjänst för att teckna ett avtal med Höganäs kommun.

   Till tjänstenchevron_right
  • Beställ kopia av ditt betyg/examen

   computerperson

   Behöver du en avskrift av ditt betyg/examen kan du beställa det här.

   Behöver du en avskrift av ditt betyg/examen kan du beställa det här.

   Till tjänstenchevron_right
  • Fristående skola - ansökan om bidrag 2018

   computerperson

   Bedriver du fristående barn- eller skolverksamhet i Höganäs kommun så använder du den här tjänsten för att månadsvis ansöka om ekonomiskt bidrag för 2018.

   Bedriver du fristående barn- eller skolverksamhet i Höganäs kommun så använder du den här tjänsten för att månadsvis ansöka om ekonomiskt bidrag för 2018.

   Till tjänstenchevron_right
  • Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem - ansök om plats

   launch

   Här lämnar du din ansökan om förskoleplats, fritidshemsplats (skolbarnomsorg), plats i allmän förskola eller pedagogisk omsorg. Du kan registrera ny ansökan, ändra en tidigare ansökan eller begära omplacering.

    

   Här lämnar du din ansökan om förskoleplats, fritidshemsplats (skolbarnomsorg), plats i allmän förskola eller pedagogisk omsorg. Du kan registrera ny ansökan, ändra en tidigare ansökan eller begära omplacering.

    

   Till tjänstenchevron_right
  • Grundskola - välja eller byta

   computerperson

   Här meddelar du som bor i Höganäs kommun (eller flyttar hit) vilken grundskola du väljer om du byter. Eftersom det är skolplikt behöver du meddela även om du byter till en friskola eller till en skola i en annan kommun.

   Här meddelar du som bor i Höganäs kommun (eller flyttar hit) vilken grundskola du väljer om du byter. Eftersom det är skolplikt behöver du meddela även om du byter till en friskola eller till en skola i en annan kommun.

   Till tjänstenchevron_right
  • Information om skolbyte

   computerperson

   Fristående skola eller förskola kan använda den här tjänsten för att meddela till kommunen att barn eller elever byter förskola, skola eller fritids.

   Fristående skola eller förskola kan använda den här tjänsten för att meddela till kommunen att barn eller elever byter förskola, skola eller fritids.

   Till tjänstenchevron_right
  • Lärplattform Fronter - inloggning elev

   launch

   I lärplattformen Fronter ser du ditt schema, får dina inlämningsuppgifter och dina omdöme. 

   I lärplattformen Fronter ser du ditt schema, får dina inlämningsuppgifter och dina omdöme. 

   Till tjänstenchevron_right
  • Lärplattform Fronter - vårdnadshavare

   launch

   Här kan du som vårdnadshavare till barn i förskola, grundskola eller gymnasium i Höganäs kommun logga in i lärplattformen Fronter och ta del av information som rör ditt barn.

    

   Här kan du som vårdnadshavare till barn i förskola, grundskola eller gymnasium i Höganäs kommun logga in i lärplattformen Fronter och ta del av information som rör ditt barn.

    

   Till tjänstenchevron_right
  • Medflyttning av programpeng vid gymnasiestudier utomlands

   computerperson

   Studerar ditt barn vid en svensk gymnasieskola och önskar förlägga en del av gymnasiestudierna vid en av de svenska utlandsskolorna så gör du ansökan här.

   Ansökan om medflyttning av programpeng vid gymnasiestudier utomlands måste ske minst två månader före terminsstarten.

   Studerar ditt barn vid en svensk gymnasieskola och önskar förlägga en del av gymnasiestudierna vid en av de svenska utlandsskolorna så gör du ansökan här.

   Ansökan om medflyttning av programpeng vid gymnasiestudier utomlands måste ske minst två månader före terminsstarten.

   Till tjänstenchevron_right
  • Praktikplats årskurs 8 - ansökan om ersättning

   computerperson

   Du som går i årskurs 8 och gör praktik kan ha rätt till ersättning för lunch och resor. Din vårdnadshavare ansöker i den här e-tjänsten. 

   Du som går i årskurs 8 och gör praktik kan ha rätt till ersättning för lunch och resor. Din vårdnadshavare ansöker i den här e-tjänsten. 

   Till tjänstenchevron_right
  • Skola - registrera frånvaro

   launch

   Här kan du som har barn i grundskola eller gymnasium i Höganäs kommun logga in för att registrera frånvaro eller ta del av information gällande schema. Du kan även aktivera ett konto för att använda en app för samma funktioner.

   Här kan du som har barn i grundskola eller gymnasium i Höganäs kommun logga in för att registrera frånvaro eller ta del av information gällande schema. Du kan även aktivera ett konto för att använda en app för samma funktioner.

   Till tjänstenchevron_right
  • Skolpliktsanmälan

   computerperson

   Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär att eleven måste delta i den utbildning som anordnas. Här meddelar fristående skola frånvaro i samband med skolplikt till kommunen.

   Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär att eleven måste delta i den utbildning som anordnas. Här meddelar fristående skola frånvaro i samband med skolplikt till kommunen.

   Till tjänstenchevron_right
  • Skolskjuts - ansökan för grundskoleelev för läsåret 2018/2019

   computerperson

   Du kan ha rätt till skolresa om du går i den kommunala skola som tillhör ditt upptagningsområde och avståndet till skolan är ett visst antal kilometer.

    

   Du kan ha rätt till skolresa om du går i den kommunala skola som tillhör ditt upptagningsområde och avståndet till skolan är ett visst antal kilometer.

    

   Till tjänstenchevron_right
  • Vad vill du göra på lovet?

   computer

   Varje år anordnar Höganäs kommun olika lovaktiviteter för barn och ungdomar. Vi vill veta vilka aktiviteter du helst ser i lovprogrammen!

   Varje år anordnar Höganäs kommun olika lovaktiviteter för barn och ungdomar. Vi vill veta vilka aktiviteter du helst ser i lovprogrammen!

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Vatten, avlopp och renhållning (4)

  • SMS-avisering vattennät

   launch

   Vid driftstörningar och planerade underhåll informerar vi fastighetsägarna via sms. Du kan själv se vilka nummer som är registrerade för din fastighet samt lägga till och ta bort telefonnummer.

   Vid driftstörningar och planerade underhåll informerar vi fastighetsägarna via sms. Du kan själv se vilka nummer som är registrerade för din fastighet samt lägga till och ta bort telefonnummer.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla