Street Food - ansök om tillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du som vill sälja Street Food i Höganäs kommun, göra en ansökan om tillstånd. Du blir fakturerad en anmälningsavgift när din ansökan är godkänd för Street Food. När din ansökan är godkänd får du tillgång till ett bokningssystem där du kan välja att stå på olika platser. Här kan du läsa mer om Street Food i Höganäs.

För att kunna skriva ett avtal med Höganäs kommun finns ett antal villkor som ska vara uppfyllda:

  • Vara registrerad för livsmedelsverksamhet hos Höganäs kommun eller i din hemkommun och uppfylla de krav som ställs i livsmedelslagstiftningen.
  • Du behöver uppfylla de krav som ställs i skatteförfarandet och skatteverkets föreskrifter.
  • Se till att avloppsvattnet som uppstår i verksamheten tas om hand på ett bra sätt.
  • Se till att avfall som uppstår tas om hand på ett miljöanpassat sätt.

Vissa av dessa krav kommer vi att begära intyg för i samband med att du skickar in ansökan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation
  • Ditt företag ska vara registrerat hos Bolagsverket samt
  • godkänd för F-skatt

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa