Tillsyn av minireningsverk

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här tjänsten är avsedd för dig som har fått ett brev från miljöavdelningen angående tillsyn av minireningsverk. Om flera hushåll är anslutna till reningsverket räcker det med ett gemensamt svar för alla anslutna hushåll.

Uppgifterna ska lämnas av den som känner till skötselrutinerna och har tillgång till de dokument som krävs; det kan vara fastighetsägaren, arrendator eller hyresgäst. Men om det behövs kan ett ombud, till exempel en vän eller släkting, hjälpa dig att logga in i e-tjänsten och besvara frågorna.

Miljöavdelningen vill att du loggar in med e-legitimation för att vi ska kunna säkerställa vem du är. Inloggningen gör också att du kan spara dina svar och gå tillbaka vid ett senare tillfälle om du inte har alla uppgifter tillgängliga när du svarar på frågorna.

Förberedelser

I tjänsten ber miljöavdelningen dig att redovisa ett antal olika dokument om du har dessa. Det handlar om: 

  • Serviceprotokoll
  • Skriftliga rutiner för egenkontroll
  • Driftjournal
  • Analysrapport
  • Kvitto på inköp av slamfällningskemikalier
  • Kvitto på inköp av material till fosforfälla

Om du har dokumenten i form av PDF- eller JPG-filter i din dator kan du bifoga dessa. Om du inte har digitala dokument men använder en telefon eller läsplatta för att svara på frågorna kan du ta bilder på dokumenten med telefonens eller plattans kamera.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Den här tjänsten kräver inloggning med e-legitimation.
  • Du bör dessutom plocka fram alla handlingar du har som handlar om reningsverket.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa