Årets uppväxlare 2024

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Utmärkelsen ”årets uppväxlare” delas ut till en person eller en arbetsgrupp inom Höganäs kommuns förvaltningar eller bolag som utöver det vanliga skapar ett ökat värde för invånare, besökare eller företagare. Det kan handla om att du har träffat på medarbetare inom kommunen som har vågat göra något extra i form av service, bemötande eller förbättrad kvalité. En person eller ett arbetslag som du anser har vågat växla upp och bidra så att Höganäs som kommun ligger i framkant.

Varför detta pris?
En av strategierna i kommunens vision är att vara en arbetsgivare i framkant. Höganäs ska vara en modern och innovativ arbetsgivare. Många av kommunens yrkesgrupper konkurrerar med privata arbetsplatser och därför måste vi skapa utvecklingsmöjligheter och ta tillvara på medarbetarnas kompetens samtidigt som vi ger vår anställda möjlighet att utveckla sig ytterligare inom sin yrkesroll. Vi tror på att uppmärksamma goda resultat och att en belöning bidrar till att skapa stolthet hos den anställde. Stolta och engagerade medarbetare är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för kommunen och att värna om personalens individuella utveckling och kunskap är en del i att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vem bedömer?
Inskickade förslag bedöms av en jury bestående av kommunchef, kommunikationschef och HR-chef. Juryn samråder med förvaltningschefen för de nominerade. Priset delas ut en gång per år och vinnaren presenteras vid en prisutdelning där samtliga chefer och nominerade medarbetare bjuds in. Nomineringen behöver vara oss tillhanda innan den 1 september 2024. Prisutdelningen sker varje år under hösten. Information om vinnarna presenteras på www.hoganas.se och kommunens övriga officiella sociala medier.

Vad är priset?
Priset för årets uppväxlare är 10  000 kronor i bonus på lönen, i engångsutbetalning, till enskild medarbetare. Arbetslag får en prissumma på 20 000 kronor för studiebesök eller kompetensutveckling.  
 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa