Årets uppväxlare 2021

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Utmärkelsen ”årets uppväxlare” delas ut till en person eller en grupp inom Höganäs kommuns förvaltningar eller bolag som har bidragit till service utöver det vanliga och skapat ett ökat värde för dig som invånare eller företagare. Det kan handla om att du har träffat på medarbetare inom kommunen som har vågat göra något extra i form av service, bemötande eller förbättrad kvalité. En person eller ett arbetslag som du anser har vågat växla upp och bidra så att Höganäs som kommun ligger i framkant.

Varför detta pris?
En av strategierna i kommunens vision är att vara en arbetsgivare i framkant. Höganäs ska vara en modern och innovativ arbetsgivare. Många av kommunens yrkesgrupper konkurrerar med privata arbetsplatser och därför måste vi skapa utvecklingsmöjligheter och ta tillvara på medarbetarnas kompetens samtidigt som vi ger vår anställda möjlighet att utveckla sig ytterligare inom sin yrkesroll. Vi tror på att uppmärksamma goda resultat och att en belöning bidrar till att skapa stolthet hos den anställde. Stolta och engagerade medarbetare är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för kommunen och att värna om personalens individuella utveckling och kunskap är en del i att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vem bedömer?
Inskickade förslag bedöms av en jury bestående av kommunchef, kommunikationschef och HR-chef. Juryn samråder med förvaltningschefen för de nominerade. Priset delas ut en gång per år och vinnarna presenteras vid en prisutdelning där samtliga chefer och nominerade medarbetare bjuds in. Prisutdelningen sker varje år i december. Information om vinarna presenteras på www.hoganas.se och kommunens övriga officiella sociala medier.

 

Vad är priset?
Priserna är uppdelade i tre kategorier
Guld - 20 000 kronor i kompetensutveckling och 5000 kronor i bonus på lönen
Silver - 12 500 kronor i kompetensutveckling och 2500 kronor i bonus på lönen
Brons - 10 000 kronor i kompetensutveckling

Är det ett arbetslag som får priset och inte en enskild person delas prissumman på antalet medarbetare i arbetslaget.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa