Samtycke fast egendom (god man eller förvaltare)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vissa åtgärder som du vidtar för din huvudmans räkning kräver överförmyndarnämndens samtycke. Här kan du ansöka om överförmyndarnämndens samtycke till försäljning eller förvärv av fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt. Observera att om huvudmannen förstår vad saken gäller och själv har undertecknat överlåtelseavtalet, behöver du som god man inte ansöka om överförmyndarnämndens samtycke.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa