Samtycke fast egendom (förmyndare)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vissa åtgärder som du gör för ditt barns räkning kräver överförmyndarnämndens samtycke. Här kan du ansöka om överförmyndarnämndens samtycke till försäljning eller förvärv av fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt. Om det finns en jävssituation mellan dig som förmyndare och barnet, kommer överförmyndarnämnden att förordna en god man som företräder ditt barn i ärendet.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa