Samtycke till att låta omyndig driva företag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Föräldrar (förmyndare) får inte låta sitt omyndiga barn driva företag utan överförmyndarnämndens samtycke. Föräldrar får inte heller utan överförmyndarnämndens samtycke själva driva företag för barnets räkning. Om barnet fyllt 16 år, kan överförmyndarnämnden lämna samtycke till att driva företag om det är lämpligt med hänsyn till den omyndiges ekonomiska och personliga förhållanden och verksamhetens art. Här kan du ansöka om överförmyndarnämndens samtycke.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa