Samtycke till arvskifte (förmyndare)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vissa åtgärder som du gör för ditt barn kräver överförmyndarnämndens samtycke. Här kan du ansöka om överförmyndarnämndens samtycke till egendomens fördelning i arvskifte. Om det finns en jävssituation mellan dig som förmyndare och barnet, tex. om även du är delägare i dödsboet, kommer överförmyndarnämnden att förordna en god man som företräder ditt barn i ärendet.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Bouppteckning
  • Arvskifteshandling underskriven av samtliga dödsbodelägare
  • Redovisningsräkning från dödsdagen till skiftesdagen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa