Samtycke till arvskifte (god man eller förvaltare)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du som god man eller förvaltare har tagit del i arvskifte eller bodelning för din huvudmans räkning, behöver du ansöka om överförmyndarnämndens samtycke till egendomens fördelning i arvskiftet eller bodelningen. Observera att om huvudmannen förstår vad saken gäller och själv har undertecknat arvskifteshandlingen eller bodelningshandlingen, behöver du som god man eller förvaltare inte ansöka om överförmyndarnämndens samtycke.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Bouppteckning
  • Arvskifteshandling undertecknad av samtliga dödsbodelägare
  • Redovisningsräkning från dödsdagen till skiftesdagen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa