Intresseanmälan - uppdragstagare inom LSS

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla ditt intresse för att bli uppdragstagare inom LSS. Du kan ha uppdrag som avlösare, kontaktperson, ledsagare eller stödfamilj för en person som har insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Du gör en viktig insats genom att följa med på aktiviteter, bryta social isolering eller avlasta vårdnadshavare. Du får kompensation i form av arvodes- och omkostnadsersättning eller timlön. Att vara ledsagare, kontaktperson, avlösare eller stödfamilj innebär ingen anställning, utan är ett uppdrag du har utöver ditt arbete eller studier.

Vad innebär de olika uppdragen?

  • En kontaktperson fungerar som en vän och medmänniska och du hjälper den enskilde att utöka sitt sociala nätverk och bryta sin sociala isolering.
  • Som ledsagare hjälper du den enskilde att komma till och från aktiviteter utanför hemmet, till exempel komma ut på promenad, hälsa på vänner och släktingar eller delta i någon kultur-/fritidsaktivitet.
  • En avlösare utför sitt uppdrag i familjens hem och syftet är att avlasta vårdnadshavare så att de ska få tid för avkoppling eller för att göra egna aktiviteter utanför hemmet.
  • En stödfamilj tar emot ett barn i sitt eget hem ett eller flera dygn i månaden så att vårdnadshavare ska få avlastning och utrymme för avkoppling och att barnet ska få miljöombyte.

Här anmäler du ditt intresse. När din intresseanmälan kommit in till Höganäs omsorg AB kommer en handläggare att ta kontakt med dig för en intervju och därefter bestämmer ni tillsammans vilket uppdrag du eventuellt går vidare med. Du måste ha fyllt 18 år för att kunna lämna din intresseanmälan. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa