Platserbjudande och inkomstuppgifter - förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

LÄS MER

Här kan du svara på platserbjudande och registrera samt uppdatera inkomstuppgifter. Tjänsten kräver inloggning via e-legitimation.

När barnet erbjuds plats tecknas ett placeringsavtal som är en överenskommelse mellan vårdnadshavare och Höganäs kommun. Placering träder inte i kraft förrän platserbjudande har accepterats. När platserbjudandet accepteras förbinder du dig att följa de bestämmelser som gäller för betalning av barnomsorgsavgift. Om svaret inte kommer i tid stryks ditt barn ur kön och ny ansökan får göras.

Du som vårdnadshavare ansvarar för att meddela aktuell inkomst till kommunen så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. För att undvika feldebiteringar är det viktigt att inkomstuppgift lämnas när barnet börjar eller när inkomsten förändras. Högsta avgiften (maxtaxa) debiteras om inga inkomstuppgifter lämnas. Avgift utgår från det yngsta barnets placering och sjunker sedan efter hur många barn som är placerade i verksamhet. Avgift betalas för 12 månader per år, även för den tid som barnet inte utnyttjar platsen. Inkomstkontroll görs en gång per år.  Mer information om avgifter och regler.

Har du inte möjlighet att logga in med e-legitimation, ta kontakt med kommunens servicecenter så hjälper de dig.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter Höganäs kommun
kommunen@hoganas.se
042-337100

Följande behövs för e-tjänsten

  • Mobilt bankID
  • eller e-legitimation från Nordea eller Telia
  • eller e-legitimation i form av BankID