Förskola och fritidshem - Ansökan, platserbjudande och inkomstuppgifter

LÄS MER

Här lämnar du din ansökan om förskoleplats, fritidshemsplats (skolbarnomsorg) och plats i allmän förskola. Du svarar på platserbjudande och registrerar samt uppdaterar inkomstuppgifter. Tjänsten kräver inloggning via e-legitimation. Saknar du personnummer eller har du skyddade personuppgifter ska ansökan göras skriftligt. Kontakta kommunens servicecenter på 042-33 71 00.

Kommunen erbjuder förskola och fritidshem till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar eller då barnet har ett eget behov av verksamheten. Förskola (barn 1–5 år) erbjuds även för barn till föräldralediga 15 timmar per vecka under hela året. Även aktivt arbetssökande föräldrar erbjuds barnomsorg för sitt barn 15 timmar per vecka (barn 1–5 år).

Oavsett när du gör din ansökan får du ett ködatum tidigast fyra månader innan barnets startdatum. Du kan ansöka om plats även om du bor i annan kommun. Du hittar information om de olika förskolorna här.

Om ditt barn behöver plats på fritidshem så väljer du "skolbarnomsorg" i e-tjänsten och vilken skola ditt barn går på. Alla grundskolor i kommunen har egna fritidshem. Går ditt barn i anpassad grundskola och behöver plats på fritidshem så väljer du skolbarnomsorg och Nymbergsskolan. I fritextfältet kan du ange att ni vill ha plats på fritidshem för anpassad grundskola.

När barnet erbjuds plats tecknas ett placeringsavtal som är en överenskommelse mellan vårdnadshavare och Höganäs kommun. Placering träder inte i kraft förrän platserbjudande har accepterats. När platserbjudandet accepteras förbinder du dig att följa de bestämmelser som gäller för betalning av barnomsorgsavgift. Om svaret inte kommer i tid stryks ditt barn ur kön och ny ansökan får göras.

Du som vårdnadshavare ansvarar för att meddela aktuell inkomst till kommunen så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. För att undvika feldebiteringar är det viktigt att inkomstuppgift lämnas när barnet börjar eller när inkomsten förändras. Högsta avgiften (maxtaxa) debiteras om inga inkomstuppgifter lämnas. Avgift utgår från det yngsta barnets placering och sjunker sedan efter hur många barn som är placerade i verksamhet. Avgift betalas för 12 månader per år, även för den tid som barnet inte utnyttjar platsen. Inkomstkontroll görs en gång per år.  Mer information om avgifter och regler.

Manual för ansökan, svara på platserbjudande och registrera inkomstuppgift.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Mobilt bankID
  • eller e-legitimation från Nordea eller Telia
  • eller e-legitimation i form av BankID