Kvalitetsuppföljning tertial

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst rapporterar du hur verksamheten arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet. Varje tertial rapporterar du verksamhetens kvalitetsarbete utifrån e-tjänstens rubriker.

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
socialforvaltningen@hoganas.se
042337100

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialforvaltningen@hoganas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa