Kvalitetsuppföljning tertial

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Socialförvaltningen genomför en kvalitetsuppföljning  varje tertial.

Inlämningsdatum för 2023 är följande;

  • Tertial 1 senast den 17 maj
  • Tertial 2 senast den 20 september
  • Tertial 3 bestäms när sammanträdesdatum för 2024 fastställts

Kvalitetsuppföljningen sammanställs i en rapporte som presenteras för socialnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa