Torgplats - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du som vill stå på torget och sälja varor i Höganäs, göra en ansökan om tillstånd. För en avgift får du tillgång till en bokningskalender där du kan välja att stå på olika torg.  Här kan du läsa mer om torghandel i Höganäs.

För att kunna sälja dina varor på torgen i Höganäs finns ett antal villkor som ska vara uppfyllda:

  • Om du säljer livsmedel, skall du uppfylla de krav som ställs i livsmedelslagstiftningen, vilket i de flesta fall innebär en registrering av  livsmedelsverksamhet.
  • Du behöver uppfylla de krav som ställs i skatteförfarandet och skatteverkets föreskrifter. Är du osäker på vad som gäller för dig och din torghandel gå in på skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se
  • Se till att avfall som uppstår tas om hand på ett miljöanpassat sätt.
  • Dekal som visar att du har giltigt tillstånd för torgplats och som ska placeras väl synligt när du är uppställd på torget. Dekalen skickas hem till dig när tillståndet är beviljat.

Vissa av dessa krav kommer vi att begära intyg för i samband med att du skickar in ansökan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation
  • vid försäljning av livsmedel krävs det, i de flesta fall, livsmedelsregistrering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa