Beställning av gränsvisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du är osäker på läget för din fastighetsgräns kan vi hjälpa dig att återfinna gränsmarkeringarna. Där vi inte återfinner någon gränsmarkering markerar vi med träkäpp eller färgmarkering. En gränsvisning innebär aldrig att man får nya gränsrör. En gränsvisning är inte juridiskt bindande så om du inte är överens med din granne eller om gränsmärken saknas helt eller delvis kan du istället ansöka om fastighetsbestämning hos Lantmäteriet.

Vad kostar det 2024?

4 894 kr inklusive moms (avser fastigheter inom planlagt område)

När utförs gränsvisningen?

Gränsvisningen utförs normalt inom 10 arbetsdagar från att din beställning kommit in. Om du har ett specifikt önskemål om tidpunkt för gränsvisningen så ange även det.

Vid behov av ett fastställande av gränsens exakta läge kan en så kallat fastighetsbestämning göras istället för gränsvisning. Vill du ha nya gränsrör krävs en särskild gränsutmärkning. För dessa typer av myndighetsutövning hänvisas till Lantmäteriet.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa