Serveringstillstånd - förändringar i bolaget

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan ska göras  av behörig firmatecknare. Anmälan är förenad med en kostnad, du hittar aktuell avgift på www.hoganas.se. Följande handlingar måste bifogas anmälan. 

Ägarförhållanden -  ska vara styrkta. Är sökanden ett aktiebolag kan exempelvis bolagsstämmoprotokoll eller aktiebok bifogas. Ägs sökandebolaget i sin tur av ett aktiebolag ska även aktiebok eller bolagsstämmoprotokoll för det bolaget lämnas in och så vidare tills man ser vilka fysiska personer som är ägare. Är det frågan om ett handelsbolag eller kommanditbolag kan förhållandena styrkas genom bolagsavtal. Om bolaget ingår i en koncern bifoga gärna en organisationsskiss.

Tidigare affärsverksamhet - Om någon företrädare varit inblandad i konkurs under de senaste 3 åren ska förvaltarberättelse lämnas in.

Köpeavtal/överlåtelseavtal

Kunskap i alkohollagen - Här efterfrågas de nya ägarnas kunskap i alkohollagen och även tidigare erfarenhet av alkoholservering och/eller utbildning. Sökanden kan genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper om lagen och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten. 

Verksamhetsinriktning  - Om restaurangens inriktning ändras med anledning av att nya ägare tillkommit, bifoga uppgifter om matutbud (ordinarie matsedel och eventuell nattmatsedel), dans, underhållning, målgrupp etc.

Finansiering av köpet - Dokumentation för hur köpet har finansierats, till exempel kontoutdrag, lånehandlingar med mera.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa