Beställning av utstakning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det är viktigt att ett nytt hus, en tillbyggnad eller en anläggning byggs på rätt plats enligt beviljat bygglov. Behovet av utstakning gås igenom vid det tekniska samrådet. Behövs utstakning så finns uppgifter om villkor och tidpunkt i byggnadsnämndens startbesked.

Innan du beställer utstakning, gå igenom dessa frågor:

* Har ni startbesked?
* Har ni anlitat en byggfirma?

Om ni svarar ja på båda frågorna så kan ni göra en beställning.

Geodataavdelningen behöver minst fem arbetsdagar för att kunna förbereda, beräkna och planera in ett utstakningsuppdrag. I regel stakas alltid färdigt fasadliv ut och inte husgrunden. Vid utstakningen ska fastigheten helst vara fri från travar med byggmaterial. Det ska finnas virke för profiler med lämpliga dimensioner för pålar på 45 x 70 mm och för brädor på 22 x 70 mm.

Grovutstakning sker normalt innan schaktningen påbörjas. Här markeras byggnadens alla hörn med en noggrannhet på fem centimeter. Utmärkning görs med träkäppar eller markeringsfärg som vi tillhandahåller. I samband med grovutstakningen markeras ofta en arbetshöjd eller föreslagen golvhöjd enligt beviljat bygglov.

Vid finutstakningen anges husets exakta läge. Det kan ske efter att markarbetet till husgrunden är avslutat eller i direkt anslutning till en grovutstakning. Innan en finutstakning kan genomföras måste byggprofiler sättas upp. Profilerna placeras cirka en meter utanför varje hushörn. Först trycks pålar ner eller förankras så att de ger god stabilitet. I nästa steg avvägs alla pålar till den i bygglovet föreslagna golvhöjden och brädorna sätts upp mellan pålarna. När profilerna är på plats markerar mätningspersonalen med hjälp av en totalstation det exakta läget av varje fasadsida. Markeringen görs med spik i överkanten av en profilbräda. Byggnadens fasadliv bildas nu genom att spänna en lina mellan två spikar tillhörande respektive fasadsida.

Debitering sker enligt Bygglovstaxa eller kan du alltid skicka en fråga till geodata@hoganas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa