Beställning av lägeskontroll

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Behov av en lägeskontroll bedöms vid det tekniska samrådet. Vid lägeskontrollen görs en inmätning av byggnaden eller anläggningen. Det slutgiltiga läget ska då stämma överens med placering och måttsättning enligt bygglovsbeslutet. Observera att lägeskontrollen måste vara utförd och godkänd av byggnadsnämnden innan nämnden kan ge ett slutbesked och byggnaden eller anläggningen får tas i bruk.

OBS!
Vi vill uppmärksamma dig på att lägeskontrollen skall utföras på färdig fasad, om byggnaden har träfasad så ska hörnbrädor vara på plats.
Vi tidsbokar inte denna typ av ärende utan de utförs i turordning, det är alltså viktigt att byggnaden är åtkomlig utan låsta grindar eller är skymd av byggställning.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa